logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 12/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska

J. Podedworna – ABC oczyszczania ścieków komunalnych ... 2
H. Belicki, P. Kaczmarek, M. Kurkowski – Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka”  ... 6
M. Gejdel – Bezpieczeństwo i szybkość realizacji Oczyszczalni Ścieków „Czajka” ... 9
J. Potrzebowski – Technologie Sika® użyte w modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków „Czajka” ... 12
B. Słomka-Słupik, A. Zybura – Mechanizm uszkodzenia betonu w obiektach oczyszczalni ścieków przemysłowych ... 14
Folie izolacyjne firmy Gamrat S.A... . 16
K. Truchan, E.Wyszyńska – Masa izolacyjna STYROGUM z odpadów styropianu i gumy . . 18
Program NORMA EXPERT ... 20
B. Przybyła – Badania przewodów kanalizacyjnych podczas ich eksploatacji ... 21
T. Abel – Trolining – bezwykopowa technologia naprawy rurociągów ... 24
A. Drągowski – Geologiczne i inne środowiskowe uwarunkowania składowania odpadów . . 26
S. Stępniak – Zarys projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów ... 30
A. Preisler – Konstrukcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z zapleczem technicznym w Krośnie ... 32
M. Majka – Zastosowanie odpadów do budowy i eksploatacji składowiska ... 34
M. Zawisza, M. Peroński – Geosyntetyki a ochrona środowiska ... 36

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. Golewski, G. L. Golewski – Analiza numeryczna połączenia śrubowego żebra z podciągiem z wykorzystaniem programu Abaqus ... 38
M. Gruszczyński – Ocena efektywności domieszek i dodatków redukujących odkształcenia skurczowe kompozytów cementowych ...  40
R. Duda – Okresowe przeglądy techniczne budynków ... 44
M. Kwietniewski, K. Miszta-Kruk – Eksploatacyjna ocena rozwiązań materiałowych sieciowej infrastruktury wodociągowej ... 47

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Niemas – Rola pomiarów akustycznych w procesie projektowania i odbioru budynków (cz. I) ... 49

MURY

Ściany z elementów SILIKAT A PLUS ... 53

NORMALIZACJA

D. Tarasiewicz – Polskie Normy z dziedziny budownictwa opublikowane w pierwszej połowie 2009 r. (cz. 5) ... 54

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Wadium w procedurach przetargowych (cz. II) ... 58
M. Dutkiewicz – Procedury zawierania umów ... 62

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Komunikat GINB do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczący kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych ... 64
Departament Prawno-Organizacyjny GUNB wyjaśnia ... 65

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2009 roku ... . 66
Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2009 roku ... 69
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – październik 2009 roku ... 70
K. Wiśniewska – W Gamracie uruchomiono najnowocześniejszą prasę do produkcji wykładzin homogenicznych ... 72

TARGI, KONFERENCJE

E. Kowałko – Bogaty program imprez na POLEKO 2009 ... 74
J. Molenda – Konferencja „Przemysł szklarski 2009” ... 76
Nowoczesne materiały i technologie tematem konferencji w Krakowie ... 78
Targi INFRASTRUKTURA 2009 ... 78

Numer 12/2009 (pobierz pdf) >>