logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 7/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 7/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

M. Kosiorek – Nowelizacja warunków technicznych ... 2
R. Kaźmierczak – Czy można było tego uniknąć? ... 5
B. Wróblewski, A. Borowy – Nowe klasyfikacje odporności ogniowej ścian działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych ... 7
Rozwiązania Rockwool dla hal przemysłowych ... 9
T. Kania – Bezpieczeństwo pożarowe z zastosowaniem bloków gipsowych ... 12
P. Głąbski – Zastosowanie świetlików dachowych i okien fasadowych jako urządzeń oddymiających ... 14
Systemy ogniochronne firmy Promat TOP ... 17
G. Krajewski, G. Sztarbała – Wentylacja pożarowa w dużych obiektach widowiskowo-sportowych ... 18
A. Piekarski – Zamknięcia przeciwpożarowe systemów transportowych ... 21
A. Kolbrecki, K. Perzyna – Badania odporności mebli na zapalenie ... 25

MURY

G. Meyer, R. Leineweber – Badania odporności ogniowej murów z silikatów ...27
Odporność ogniowa w Systemie Nowoczesne SILIKATY ... 29

TEMAT WYDANIA – Mosty, kładki, estakady

S. Piasecki – Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi ... 30
G. Badawika – DCP – system zabezpieczenia antykorozyjnego trwałych kotew gruntowych ... 34
J. Fudali – Przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego ... 37
J. Howis, A. Wysokowski – Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami . . 40
J. Sierant – Wielkie możliwości małych pali ... 44
P. Józefoski, M. Maltazar – System GSI w budownictwie ... 46
Prefabrykaty żelbetowe firmy Comfort dla budownictwa drogowego i mostowego ... 49
J. Biliszczuk, J. Onysyk, J. Styrylska, T. Boniecki, W. Barcik, M. Sułkowski – Kładka pieszo-rowerowa w rejonie placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu ... 50
J. Kargul, D. Nowak – Budowa mostu na rzece Skawie ... 54
A. Czapelka – Systemy geotechniczne DYWIDAG-Systems International – wybrane realizacje ... 56
Prefabrykaty do wykonywania infrastruktury drogowej ... 58
Prefabrykowany parking wielopoziomowy jako obiekt towarzyszący budownictwu między innymi drogowo-mostowemu ... 59
Stal zbrojeniowa B500SP ze znakiem EPSTAL – zakotwienie strzemion ... 60
M. Rokiel – Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych ... 62
E. Kowałko – XV jubileuszowe Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA ... 64
W. Jackiewicz-Rek – Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi ... 69

DACHY

G. Gładkiewicz – System Dachowych Płyt Hybrydowych Icopal ® ... 70

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. Gulak, M. Wrzosek – Beton licowy – funkcja wielu zmiennych ... 74
J. Michalak – Wyroby budowlane oferowane przez Atlas, a obowiązujące wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych ... 77
J. Kuziak – Procedura oceny skuteczności migrujących inhibitorów korozji stali w betonie ... 79
T. Pużak, H. Skalec – Beton wysokiej wytrzymałości w produkcji rur betonowych ... 81

NORMALIZACJA

S. Chłądzyński – Problem gładzi gipsowych i gipsów szpachlowych (nie) rozwiązany ... 84

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w maju 2009 roku ... 85
M. W. Zdyb – Kondycja finansowa spółek GPW sektora budownictwa w latach 1996 – 2008 (część I) ... 88

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

J. Żurawski – Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku. Część 1 ... 92

VADEMECUM UNIJNE

J. Skwierczyński – Fundusze unijne dla budownictwa ... 95
A. Panek – Prace EOTA nad dokumentami określającymi zasady oceny wyrobów w procedurach udzielania Europejskich Aprobat Technicznych ... 98

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Swaczyński – Jak skutecznie odzyskać dług od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz od spółki cywilnej ... 100
M. Melon – Zasada jawności w świetle nowych przepisów ... 101

TARGI, KONFERENCJE

Innowacyjne rozwiązania na targach WOD-KAN ... 104
M. Kaszyńska – Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2009” ... 106
T. Pużak – Reologia w technologii betonu ... 108
Renowacja obiektów z Remmersem ... 110

Numer 7/2009 (pobierz pdf) >>