logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 3/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 3/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

B. Francke – Dokumenty interpretacyjne do norm europejskich dotyczących wyrobów hydroizolacyjnych ... 2
J. Adamowski – Hydroizolacje i osuszanie przyziemia budynków ... 3
M. Jaworska-Michałowska – Wybrane metody zabezpieczenia obiektów istniejących przed destrukcyjnym działaniem wody ... 6
A. Dobrowolski – Drenaż kontra wilgoć w ścianach ... 9
J. Michalak – Nowe wymagania normalizacyjne dla wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w systemach okładzin ceramicznych ... 10
M. Rokiel – Niezawodne hydroizolacje Weber Deitermann ... 12
J. Hoła, Z. Matkowski – Przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia murów ceglanych na przykładzie obiektów zabytkowych ...  14
G. Gładkiewicz – Systemowe zabezpieczenie fundamentów ... 18
R. Wójcik – Ochrona przegród przed zawilgoceniem kondensacyjnym ... 19
A. Kaliszuk-Wietecka, E. Wyszyńska – Stosowanie metody TERMOINIEKCJI do osuszania murów bastionu Zamku Ostrogskich w Warszawie ... 22
DRYZONE – emulsja hydrofobowa do zabezpieczenia murów przed kapilarnym podciąganiem wilgoci ... 25
Hydroizolacje kompleksowo ... 26
A. Janiak – System Preprufe – nowoczesna hydroizolacja typu ciężkiego ... 27
Systemy hydroizolacji ALPOL ... 28
T. Witczak – Hydroizolacje firmy SOPRO ... 30
P. Muszyński – Systemy dachów zielonych – izolacja w zgodzie z naturą ... 32
Sprawdzone systemy hydroizolacyjne Remmers ... 33
Rola elementów uzupełniających systemów hydroizolacyjnych na przykładzie izolacji Voltex ... 34
Nowości w ofercie Izolacji-Matizol S.A... . 35
Elektroniczne systemy osuszania murów ... 36

TEMAT WYDANIA – Domieszki i dodatki do betonów

P. Łukowski – Kierunki rozwoju domieszek do betonu ... 38
E. Horszczaruk – Domieszki i dodatki do betonów podwodnych ... 42
Innowacyjne rozwiązania CHRYSO® ... 44
Domieszki chemiczne firmy LUBANTA S.A... . 45
Z. Giergiczny – Dodatki mineralne – niezastąpione składniki współczesnego cementu i betonu ... 46
E. Gantner, A. Swat – Weryfikacja wyznaczania klasy wytrzymałości betonu wysokiej wytrzymałości ... 51
T. Pużak, M. Sokołowski – Nowy cement w ofercie Górażdże Cement S.A. – cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (S-V) 32,5R ... 54

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

J. A. Pogorzelski – Koncepcja ocieplenia od wewnątrz ściany zewnętrznej w budynku zabytkowym ... 56

PRAKTYKA BUDOWLANA

Pod bezpiecznym skrzydłem ... 58
J. Płoński – Wady ukryte okien z PVC ... 60

MURY

Możliwość wykorzystania różnych rodzajów surowców odpadowych do produkcji elementów murowych ... 63
Robimy hałas o ciche domy ... 64

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Mirowska, P. Tomczyk – Izolacyjność akustyczna stropów oraz stosowanych na nich ustrojów izolacyjnych ...65

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

J. Grabowski – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie ... 72
Ruch budowlany w Polsce w 2008 r... .74

RYNEK BUDOWLANY

J. Ziach – Zmotoryzowane „mrówki” kupują w Polsce materiały budowlane ... 76
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2009 roku ... 77
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2009 roku ...79
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2008 roku ... 81

VADEMECUM UNIJNE

J. Skwierczyński, M. Żak-Skwierczyńska – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ... 85

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. Swaczyński - Kiedy inwestor musi zapłacić podwykonawcom?... 88

SEMINARIUM „Ochrona budowli przed drganiami”

K. Janczura, L. Czarnecki  - Ochrona budowli przed drganiami ... 93
L. Czarnecki, K. Janczura, M. Knawa - Algorytm ochrony budowli przed drganiami ... 95
L. Czarnecki, B. Chmielewska - Podkładki elastomerowe – zapobieganie uszkodzeniom betonu w złączach... 96
H. R. Sasse - Niezbrojone podkładki elastomerowe w budownictwie... 97
M. Niemas - Problemy ochrony przed drganiami w budynkach... 104
W. Stühler - Redukcja wstrząsów i dźwięków materiałowych w obiektach budowlanych... 110
F. Müller-Boruttau - Ochrona budynku przed drganiami przez elastyczne posadowienie w warunkach wód gruntowych... 114
K. Stypuła - Wpływ drgań komunikacyjnych na budynki i przebywających w nich ludzi... 120
Z. Wójcicki, J. Grosel, W. Mironowicz, W. Sawicki, A. Brząkała, K. Majcher, W. Pakos - Badanie drgań dużej konstrukcji przemysłowej... 132

Numer 3/2009 (pobierz pdf) >>