logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 2/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 2/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA - Naprawy i wzmacnianie konstrukcji Budowlanych

Czarnecki, P. Łukowski – Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504 . . . 2
K. Germaniuk – Uwagi mostowca do normy PN-EN 1504. . . 5
K. Saramowicz – Nawierzchnie izolacyjne płyt pomostowych tymczasowych mostów modularnych z zastosowaniem modyfikowanych polimerów metakrylowych . . . 8
M. Siewczyńska, J. Jasiczak – Wpływ wybranych parametrów betonu na przyczepność powłok naprawczych . . . 10
J. Potrzebowski – Technologie Sika® a zasady naprawy i ochrony betonu wg PN-EN 1504 . . . 12
Polecamy skuteczne technologie do napraw konstrukcji . . . 13
J. Jasiczak – Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie . . . 14
J. Jasiczak – Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych . . . 15
S. Gąsiorowski – Naprawa starych murów . . . 16
W. Głodkowska, M. Ruchwa, M. Staszewski – Badania doświadczalne i numeryczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP . . .17
Badania nośności strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo-słupowych zbrojonych stalami o zróżnicowanej ciągliwości . . . 21
J. Jasieńko, Ł. Bednarz – Innowacyjne technologie wzmacniania historycznych łuków i sklepień ceglanych . . .23
Z. Mielczarek, M. Lange – Naprawy i wzmacnianie zabytkowych budynków drewnianych . . . 27
J. Sękowski – Wzmacnianie gruntów słabych a problematyka zrównoważonego rozwoju budownictwa . . 31

INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

A. Kolonko – Cementacja jako najstarsza metoda renowacji stalowych i żeliwnych rzewodów wodociągowych . . . 34
W. Grodecki – Światowy Kongres Tunelowy – Agra 2008 . . . 38
A. Wysokowski, A. Staszczuk, T. Nowak – Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej . . . 39

MURY

L. Misiewicz, Ł. Drobiec – Nowoczesne technologie w budownictwie a problemy zarysowania ścian . . 42

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Z. Pawłowski – Nagrody Ministra Infrastruktury 2008 wręczone . . . 47
A. Kandybowicz – Monolityczne stropy sprężone . . . 48
K. Wiśniewska – Dominacja betonu i prefabrykacji w budownictwie brazylijskim . . . 49

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

J. A. Pogorzelski, A. Święcicki – Co dalej z wdrażaniem Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej? . . . 50

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

B. Szudrowicz, E. Nowicka – Właściwości akustyczne lekkich obudów . . . 54

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

J. Szer – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi . . . 59
Kontrole wyrobów budowlanych w 2009 roku . . . 61
R. Dziwiński – Stanowisko GINB w sprawie osób dokonujących okresowych kontroli biektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo budowlane . . . 62

TARGI BUDMA 2009

K. Wiśniewska, D. Kostrzewska-Matynia – Targi BUDMA 2009 na piątkę . . . 63

MEDALIŚCI TARGÓW BUDMA 2009

Medal dla cegieł Porotherm 44 Si na BUDMIE 2009 . . . 65
Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym . . . 66
Złoty medal targów BUDMA 2009 dla Athenasoft sp. z o.o. . . 68

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w 2008 roku . . . 69
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana udownictwa w 2008 roku . . .72
Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w styczniu 2009 roku . . .75

VADEMECUM UNIJNE

J. Skwierczyński, M. Żak-Skwierczyńska – Program Operacyjny Kapitał Ludzki . . . 76

KONFERENCJE

Ochrona budowli przed drganiami . . . 81
Najlepsze marki na rynku budowlanym . . . 82
A. Wysokowski, J. Howis, I. Kunysz – Sesja Naukowa o przepustach i przejściach dla zwierząt . . . 82

Numer 2/2009 (pobierz pdf) >>