logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 4/2007

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

Lech MisiewiczPolski rynek materiałów ściennych … 9
Jan Kubica, Łukasz DrobiecObliczanie murowych ścian usztywniających ze względu na pionowe przemieszczenia podłoża … 10
Barbara SzudrowiczRola ścian w ochronie budynków przed hałasem … 12
Ochrona przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY … 18
Józef AdamowskiZarysowania i spękania tynków … 20
Nanododatki - skuteczne zabezpieczanie zaprawy klinkierowej Alpol Gips przed wykwitami … 22
Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam PiekarczykTeoretyczne podstawy stosowania zbrojenia w spoinach wspornych murów … 24
Sławomir GąsiorowskiTrwałość konstrukcji murowej … 28
Marek KarolczakŚciany ceramiczne … 30
Andrzej DobrowolskiProjektowanie i wykonawstwo … 36
HeliFix - system naprawy konstrukcji murowych stosowany przez firmę Budosprzęt … 38
Tomasz RybarczykFirma i produkty Solbet - nowoczesność poparta doświadczeniem … 40
Genowefa Zapotoczna-Sytek, Grzegorz WoźniakNajnowsze wyniki badań ogniowych ścian z betonu komórkowego … 41
Sławomir GąsiorowskiZaprawy murarskie - dlaczego pogarsza się ich jakość? … 45
Więcej wiedzy dla inżynierów … 48
Beton komórkowy - najlepszy materiał na budowę domu … 50

DACHY

Marcin BernaśDach tradycyjny czy odwrócony? … 52

DROGI, MOSTY

Przyszłość infrastruktury drogowej w Polsce … 54
Marek RollaProgram budowy dróg w latach 2007 - 2013 … 55
Tomasz Pużak, Marcin SokołowskiCement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5N-LH … 56
Maciej HildebrandPrzez Wisłę, przez Wartę - dwa nowe duże mosty w Polsce … 58
Izolacje przeciwwodne Servidek/Servipak … 60
Adam KaszyńskiWpływ wybranych elementów wyposażenia na stan techniczny mostów … 61
Józef Karda, Adam WysokowskiWpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu … 65
Krzysztof GermaniukIzolacje z pap zgrzewalnych … 68
G. DziewulskiMACADEN system automatycznego układania pap
UNIBIT 35/50 asfalt wielorodzajowy - Skuteczny sposób zapobiegania koleinom w nawierzchni … 73
Marek Łagoda, Mirosław BiskupWzmacnianie mostów wstępnie sprężonymi taśmami kompozytowymi … 74
Jakub SierantSystem Ischebeck TITAN skuteczny sposób zabezpieczania głębokich wykopów drogowych … 78
Magdalena ZawiszaGeosyntetyki w budownictwie inżynierskim … 81

PRAKTYKA BUDOWLANA

Komunikacja w systemach rusztowań … 86
Świetlik rurowy … 88
Ewa ZychowiczJak zawierać umowy o roboty budowlane... … 90
JUWENT stawia na jakość … 93

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

Krzysztof KasperkiewiczOcena proponowanego w Polsce sposobu określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku … 95
Wiesław SarosiekProblemy eksploatacyjne w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z elektrycznym systemem ogrzewania … 99

TARGI, KONFERENCJE

Tomasz Pużak, Marcin SokołowskiII Sympozjum Naukowo-Techniczne "Beton w infrastrukturze wsi i miast" … 102
Zakobuilding 2007 - szkolenie i integracja … 104
XIV Targi Budownictwa INTERBUD … 106
Danuta Kostrzewska-MatyniaWarsztat Pracy Projektanta Konstrukcji - Szczyrk 2007 … 107

INWESTYCJE

Rynki mieszkaniowe stolic Europy Centralnej … 109
Dobre mieszkania po godziwej cenie … 110

RYNEK BUDOWLANY

Małgorzata KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2007 roku … 113
Janusz KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w ciągu dwóch miesięcy 2007 roku … 116

EKOBUDOWNICTWO

Edyta MajerNowoczesne metody projektowania i budowy mineralnych przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów … 118

VADEMECUM UNIJNE

Jadwiga TworekProblemy dotyczące praktycznego wdrażania Dyrektywy 89/106/EWG rozpatrywane przez Stały Komitet Budownictwa … 124

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Piotr SwaczyńskiJak odebrać towar od dłużnika? … 127

Polska największym beneficjentem środków funduszu TEN-T w 2006 roku