logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 9/2006

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Posadzki przemysłowe

L. CzarneckiPosadzki przemysłowe - kierunki rozwoju … 2
A. Garbacz, T. Piotrowski, L. CourardInżynieria powierzchni betonu. Część 1. Struktura geometryczna powierzchni … 3
M. Kamiński, T. Trapko, Ł. Balbus, Cz. BywalskiModel rozkładu włókien na długości elementu fibrobetonowego … 4
K. LittmannWpływ wilgotności na przyczepność powłok do betonu … 12
Posadzki ALPOL na każdą okazję … 14
J. Jasiczak, P. SzymańskiTechnologia i wykonanie posadzek betonowych w aspekcie skurczu i pielęgnacji betonu … 16
W. KiernożyckiKształtowanie i naprawa szczelin dylatacyjnych podłóg przemysłowych … 20
T. ChibowskiPaczenie płyt betonowych na brzegach dylatacji … 23
A. NowackiWymagania techniczne nawierzchni do otwartych obiektów sportowych … 26
W. KucnerMC-Bauchemie profesjonalnym partnerem branży mikroelektronicznej … 28
Henkel radzi co pod płytki, co pod parkiet... … 29

I. GmajPosadzki na bazie żywic epoksydowych … 30
M. RokielASODUR-SG 2 do gruntowania podłoży wilgotnych i skażonych olejem … 32
W. Jackiewicz-RekPosadzki z betonu kolorowego … 33
A. GoliszekNowe wymagania i metody badań klejów do wykładzin z tworzyw sztucznych … 36
P. DanielewiczDekoracyjne posadzki przemysłowe StoCretec typu kamienny dywan … 37
K. GielnikSystemy mineralnych posadzek przemysłowych... … 38
Supernowoczesne posadzki przewodzące … 39
Posadzki UCRETE? odporne na działanie wysokiej temperatury i substancji chemicznych … 40
K. SaramowiczDynamiczny rozwój powłok z żywic metakrylowych … 42
P. KonopkaRyzyko wykonawcy i możliwości jego transferu … 44
P. WiórkiewiczLekka posadzka przemysłowa Sopro … 48
WEBAC 4270 T - specjalny środek do gruntowania mokrych i zaolejonych podłoży … 49
K. MaciejewskiPosadzki przemysłowe w budownictwie rolniczym … 52
W. WitkowskiSystem ATB-300 Honeycomb GL o dużej odporności chemicznej … 53
L. Czarnecki, T. PiotrowskiPosadzki przemysłowe na rynku krajowym … 54
P. SulikUtrzymanie i konserwacja posadzek przemysłowych … 61

ŚCIANY, STROPY

R. Jarmontowicz, J. SieczkowskiBadania wytrzymałości murów z ceramicznych i silikatowych elementów murowych … 62

PRAKTYKA BUDOWLANA

Akademia Budownictwa - NOWOCZESNA SZKOúA BUDOWANIA … 65
S. LeśniakKontrola i projektowanie mieszanek betonowych … 66
M. DutkiewiczGwarancje zapłaty za roboty budowlane … 70

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Kosiorek, Z. LaskowskaBezpieczeństwo pożarowe - część XI. Odporność ogniowa konstrukcji stalowych … 74

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety … 79

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lipcu 2006 roku … 81
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2006 roku … 84
M.W. ZdybBudownictwo i gospodarka w Europie w 2005 roku na tle USA i Chin … 85

KOMUNIKATY

VADAMECUM UNIJNE

J. TworekNadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych … 90