logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 5/2006

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Współczesna prefabrykacja betonowa

A.Z. Pawłowski, I. CałaFenomen wieżowców Azji … 2
S. LeśniakMetody projektowania mieszanek betonowych … 7
R. GortychStoposłupy - rozwiązanie dla oszczędnych … 11
G. Golewski, P. SmarzewskiWymiarowanie ścianek kielicha stopy fundamentowej … 12
R. Jarmontowicz, J. SieczkowskiPrzegląd rozwiązań stropów żelbetowych - część I … 14
A. Żukrowska-WajlerGaraże prefabrykowane … 18
R. SkobierskiDom jednorodzinny - lata wyrzeczeń czy radość … 22
Badania elementów prefabrykowanych z zastosowaniem stali o podwyższonej ciągliwości w gatunku B500SP … 24
J. MakuszewskiPrefabrykowany system budowy mieszkań PSBM-2002 jako kompleksowa oferta taniego budownictwa mieszkaniowego … 25
G. ŁójKształtowanie jakości betonowych elementów brukowych wg norm europejskich … 30
W. BrylickiRola węglanowych dodatków mineralnych i kruszyw wypełniających w technologii betonu wibroprasowanego … 34
H. RusińskiKoszt betonowych elementów prefabrykowanych … 37
A. ZwierzchowskaRury przeciskowe stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych - część I … 41

DROGI, MOSTY

W. Gardziejczyk, M. WasilewskaKruszywo jako podstawowy składnik nawierzchni bitumicznych … 43

ŚCIANY

P. SulikPrefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych … 46
J. Kubica, Ł. DrobiecMurowe ściany usztywniające z uwagi na poziome obciążenie wiatrem - obliczanie w świetle nowelizacji PN-B-03002-1999 … 49

PRAKTYKA BUDOWLANA

W. RokickiPrzykłady zastosowania nowych form w kształtowaniu przekryć … 53

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Kosiorek, P. GłąbskiBezpieczeństwo pożarowe część VIII. Klasyfikacja i zastosowanie urządzeń wentylacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe … 55

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety … 60

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I kwartale 2006 roku … 63
S. ProśniewskaRanking dystrybutorów wyrobów budowlanych 2005 roku … 66
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2006 roku … 67
M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I kwartale 2006 roku … 70

TARGI, KONFERENCJE

VADAMECUM UNIJNE

J. TworekCo zmienić w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych? … 74