logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 3/2006

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Mineralne materiały izolacyjne

M. PiotrowskiEfektywność energetyczna budynków - nowe paliwo dla Europy … 2
H. KwapiszTechnologia produkcji wełny mineralnej szklanej i skalnej … 3
A. BuszkoWełna mineralna - właściwości charakterystyczne … 4
M. DregerWłaściwa grubość izolacji … 5
FirePRO - profesjonalne zabezpieczenia ogniochronne ROCKWOOL … 9
J. KuleszaWełna mineralna szklana URSA … 12
Izolacje akustyczne i przeciwogniowe ścian działowych … 14
Nowa jakość, nowy produkt PAROC UNS 37 … 15
A. BucheltPerlit - nowe możliwości w budownictwie … 16
M. PiotrowskiTańsza eksploatacja po dociepleniu domu … 17
M. FenrychPrawidłowe oznakowanie wyrobów z wełny mineralnej … 18
R. KotwasIzolacja cieplna rurociągów

TEMAT WYDANIA – Stropy i sufity podwieszone

J. Z. Pluta, K. Pluta, A. PlutaStropy zespolone systemu JZP … 21
C. CiesielskiPrefabrykowane stropy zaspolone typu COMFORT … 25
A. PlutaCharakterystyka stropów ceramiczno-żelbetowych … 26
Jednoczesne klejenie i spoinowanie płyt gipsowo-włóknowych fermacell … 28
L. RunkiewiczUszkodzenia, awarie i katastrofy stropów i stropodachów … 30
P. RoehrychSprężone płyty kanałowe w konstrukcji stropów … 33
M. Kosiorek, B. WróblewskiStropy i sufity podwieszone - wymagania i klasyfikacja z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe … 35
H. RusińskiKoszt stropów i sufitów podwieszanych … 37
W. KukulskaWymagania normowe dotyczące właściwości wybranych płyt wypełniających w sufitach podwieszonych … 40
Sufity podwieszane Rigips … 42
M. StachyraZalety sufitów podwieszanych … 44
R. JedynakInteligentne sufity Knauf Danolineö - akustyka i estetyka na wysokim poziomie … 46
A. PiekarczukSufity podwieszone - wymagania i kryteria oceny … 48
B. Szudrowicz, M. NiemasWpływ sufitów podwieszonych na kształtowanie warunków akustycznych w pomieszczeniach … 51

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Kosiorek, A. BorowyBezpieczeństwo pożarowe. Klasyfikacja wyrobów … 66

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE

A. Starakiewicz, L. Lichołai, J. SzyszkaZapotrzebowanie budynków na energię cieplną w zmiennych warunkach klimatycznych … 69
I. IckiewiczPrzyczyny i konsekwencje niesprawnej wentylacji grawitacyjnej … 72

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. IdzikowskiFasada na lata - cienkowarstwowe tynki mineralne i farby elewacyjne Grupy Atlas … 73
Możemy być dumni z dotychczasowych osiągnięć … 74
Najwięcej katastrof budowlanych w Polsce dotyczy obiektów użytkowanych … 78
Z. SzparkowskiAtria - charakterystyka i przykłady … 80
N. Ciak, J. Orłowski, F. SzamsiewBezpieczeństwo toksykologiczne produkcji wyrobów modyfikowanych siarką … 83

TARGI

K. WiśniewskaBilans targów baufach 2006 … 86

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja wyrobów budowlanych w styczniu 2006 roku … 89
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2006 roku … 91

VADAMECUM UNIJNE

J. TworekOgraniczenia możliwości udzielania krajowych aprobat technicznych na tle zakresu europejskiej harmonizacji wyrobów budowlanych … 93

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczProjekty norm z dziedziny budownictwa skierowane do ankiety … 98