logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 6/2004

 ISSN 0137-2971

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Dachy

B. Francke – Pokrycia dachowe w świetle wymagań obowiązujących w krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem mas hydroizolacyjnych … 2
J. Głowacka – Normy europejskie dotyczące badań i wymagań na wyroby do izolacji wodochronnej dachów … 5
Nie tylko papy - czyli nowe oblicze ICOPALU - wywiad z Przemysławem Raszem, Prezesem oraz Włodzimierzem Knapem, Prokurentem i Dyrektorem Handlowym w firmie ICOPAL S.A … 10
M. Snopek – System FireSmart - nowa jakość … 12
M. Snopek – MONROCK - ICOBIT - termo- i hydroizolacja dachów płaskich … 14
Z. Małkowski – Klapy dymowe - bezpieczeństwo, niezawodność, estetyka … 16
 G. Gładkiewicz – ICOPAL BITUMEN LIOUIDS - masy asfaltowe do stosowania na zimno … 18
 M. Snopek – Papy modyfikowane SBS … 20
M. Lubomski – Dachy strome - komplementarna oferta produktów … 22
T. Budziak – System Decra? - trwałość i bezpieczeństwo na wiele lat … 24
G. Nowakowski – Fastlock? UNI - więcej możliwości niż możesz to sobie wyobrazić … 26
Z. Kochanowski – Folie osłonowe na rusztowania … 28
M. Mazurek, M. Mosiądz – System Dachrock SPS - izolacja i odwodnienie dachu płaskiego … 32
J. Sowińska – Wymagania użytkowe dotyczące jednowarstwowych pokryć dachowych z folii PVC … 37
E. Szewczak – Kryteria oceny i doboru kitów dekarskich … 39
K. Patoka – Dachy - technika - ceny … 42
Zasady wentylacji dachów stromych … 46
Instrukcja układania membrany Dachowa … 51
T. Rybarczyk – Dach z płyt z betonu komórkowego … 54
U. Wincel – Instrukcja układania blach dachówkowych … 56
L. Makarowski – Nowoczesne szklane pokrycia dachowe mocowane na rusztach z konstrukcji cięgnowych … 62
K. Wiśniewska – Kolektory i ogniwa słoneczne jako pokrycia dachowe … 66
P. Florczak – System rynnowy ze stali powlekanej puralem … 74
M. Jabłońska-Jędra – Sposoby ograniczenia ilości wód opadowych z dachów … 77
H. Rusiński – Koszty pokryć dachowych i systemów odwodnień … 82
K. Kowalczyk – Systemy zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości … 86

STOLARKA BUDOWLANA

K. Wiśniewska – Kolejne inwestycje Aluplastu w Poznaniu … 89

INSTALACJE

A. Życzyńska – Analiza kosztów wykonania instalacji z rur miedzianych … 90

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. Kubiak, A. Łodo, J. Michałek – Słupy elektroenergetyczne z wirowanych żerdzi sprężonych … 93

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. A. Pogorzelski – Fizyka budowli cz. l - Wprowadzenie … 96

BUDOWNICTWO WODNE

A. Malesińska, K. Wrzosek – Otwarte kanały przesyłowe - optymalizacja kształtu, minimalizacja strat … 98

DROGI, MOSTY

H. Zobel, W. Karwowski, J. Sarnowska, M. Wróbel – Kompozyty polimerowe w mostownictwie … 101

RYNEK BUDOWLANY

K. Wiśniewska – Stan i perspektywy przemysłu cementowego w Polsce; Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym … 106
K. Wiśniewska – Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym …  110
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w kwietniu 2004 roku … 111
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i sytuacja finansowa jednostek budowlanych w okresie styczeń - kwiecień 2004 roku … 114

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. Kamiński – Posłowie o skutkach wprowadzenia 22% stawki VAT … 116

SAMORZĄD ZAWODOWY

 Z. Dzierżewicz – Uprawnienia budowlane a samodzielne funkcje techniczne w budownictwie … 118

 TARGI, KONFERENCJE

 F. Piasecki – Zasady funkcjonowania polskiego rynku wyrobów budowlanych w UE … 123