logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 5/2004

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Beton i prefabrykacja

A. Werkowski, Z. B. Kohutek – Myśl europejska w normalizacji betonu towarowego … 2
W. Jasiński, A. Barczuk – Proces reakcji alkalia-krzemionka zachodzący w mikroobszarze ziarna kwarcu … 6
M. Marciniak, M. Saferna – Nowoczesne wytwórnie betonu … 8
Z. Giergiczny, M. Sokotowski – Cementy w prefabrykacji betonowej … 10
T. Pużak – Trwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe … 14
A. Leitgeber – MAPEI Dynamon System - domieszki do betonu nowej generacji … 16
P. Łukowski – Domieszki i dodatki do betonu w świetle normy PN-EN 206-1 … 17
Aprobaty techniczne ITB i IBDiM na domieszki i dodatki do betonów i zapraw … 21
K. Wiśniewska – Utytułowany MATBET … 26
W. Frankiewicz – Nowa norma na kruszywa do betonów … 32
J. Bielawski – Analiza wymagań stawianych drobnowymiarowym elementom betonowym do budownictwa komunikacyjnego … 36
M. Dobrzański – Europejskie normy dotyczące drobnowymiarowych elementów nawierzchni drogowych … 39
A. Zybura – Elektrochemiczna ochrona zbrojenia w żelbecie … 42
P. Grabarczyk, W. Świerczyński – Zastosowanie betonu samozagęszczającego się w prefabrykacji … 45
T. Rybarczyk – Elementy prefabrykowane z betonu komórkowego … 48
H. Rusiński – Przykładowe koszty elementów i konstrukcji z betonu … 50

ŚCIANY, STROPY

D. Matynia – Obrady europejskich producentów betonu komórkowego w Warszawie … 52
M. Potocka – Sposoby redukcji propagacji dźwięków uderzeniowych … 54
M. Gawlicki, M. Leszczyński – Wapno z Maerza® - nowa jakość … 55
M. Robakiewicz – Forum Termomodernizacja 2004 … 58

DROGI, MOSTY

5 lat firmy Freyssinet Polska - wywiad z Krzysztofem Bergerem - Dyrektorem Generalnym firmy Freyssinet Polska … 62

BUDOWNICTWO WODNE

E. Wilk – Trwałość i włączanie w nadrzeczny krajobraz budowli regulacyjnych rzek nizinnych … 64

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w marcu 2004 roku … 67
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w l kwartale 2004 roku … 70
M. Sochacki – Rynek budownictwa mieszkaniowego w krajach Europy Środkowej … 73
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w l kwartale 2004 roku … 75
M. Sochacki – Zmiany potencjału budowlanego w Polsce w latach 2000 - 2003 … 78
M. W. Zdyb – Strategia eksportowa budownictwa polskiego i wybranych krajów Unii Europejskiej … 80

POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BUDOWNICTWA

A. Kamiński – Koniec kryzysu w budownictwie...? … 82
A. Kamiński – Porozumienie MENiS i PIPHB w sprawie szkolnictwa zawodowego … 84

TARGI, KONFERENCJE 89

KOMUNIKATY 91