logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 07/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

 zamów dostęp do artykułów -->

TEMAT WYDANIA – Mosty, kładki, estakady

G. Łagoda, M. ŁagodaNowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej ... 2
A. Madaj, K. Pokorski, Ł. SzubaMost dla pieszych z drewna klejonego ... 5
J. Sierant – Mikropalowa (r)ewolucja – mikropale geotermalne ... 8
A. Rajchel, G. BadawikaMikropale, kotwy i gwoździe gruntowe w technologii tradycyjnej i samowiercącej – zalety i wady ... 10
B. DziedzinaSpecyfikacje techniczne dotyczące próbnych obciążeń statycznych pali fundamentowych ... 14
J. Błaszkiewicz – Prefabrykaty firmy FABET Kielce na prestiżowych inwestycjach ... 20
Nowoczesne spoiwa hydrauliczne firmy Spoiwex w inżynierii komunikacyjnej ... 22
Estakada przez rzekę Łobżonkę ... 25
J. Biliszczuk, J. Onysyk, W. Barcik, A. Tukendorf, M. Sułkowski, K. Tukendorf Nowo budowane wiadukty nad drogą ekspresową S8 ... 27
T. Pużak – XII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Reologia w technologii betonu” ... 28
T. TrapkoIdentyfikacja parametrów wytrzymałościowych kompozytów węglowych CFRP ... 29
K. TraczyńskiDokumentacja geotechniczna czy geologiczno-inżynierska? ... 32

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

G. WoźniakProjektowanie konstrukcji żelbetowych na warunki pożarowe ... 34
K. Krok – Zabezpieczenia ogniochronne firmy Promat TOP ... 37
A. BorowyRozszerzony zakres zastosowania wyników badań odporności ogniowej ... 38
J. Sosnowski – RIDURIT – płyty gipsowe w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej ... 40
M. Łukomski – Zmiany w badaniach ogniowych powłok ogniochronnych konstrukcji stalowych ... 42
F. Norys, K. Zabój – System stropowy RECTOBETON w kontekście odporności ogniowej ... 44
Standard ogniowy ROCKWOOL w budynkach ... 47
Odporność ogniowa murów w Systemie Nowoczesne SILIKATY ... 50
Produkty ogniochronne PAROC z wełny mineralnej ... 52
P. GłąbskiStan prac nad nowelizacją normy EN 12101-6 ... 53
A. KolbreckiZasady uwzględniania małych składników w klasyfikacjach ogniowych ... 56
M. ŁukaczObliczanie gęstości obciążenia ogniowego wg PN-B-02852:2001 i Eurokodu ... 58
L. MyrdaZasady stosowania w budownictwie jednostkowych dopuszczeń wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej ... 60
P. JanikEwakuacja z obiektów – przejście i dojście ewakuacyjne ... 62
M. KosiorekProjekt przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów metra ... 64
W. KozubalTragiczny pożar w Miszkolcu – przebieg, przyczyny i wnioski ... 65
M. RytwińskaOdpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących i konserwujących systemy zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych ... 66
O. Vassart. L.G. Cajot, M. Braun – FRACOF – metoda i oprogramowanie pozwalające na ocenę odporności ogniowej konstrukcji częściowo zabezpieczonych przeciwogniowo ... 69
ALUFIRE® ALUMIL – przeciwpożarowa stolarka aluminiowa ... 72

BUDOWNICTWO SPORTOWE

Stadion Narodowy w Warszawie ... 74
J. Kwieciński Hala sportowo-widowiskowa ATLAS ARENA w Łodzi ... 78
M. Szałek, M. GoetzStadion Legii Warszawa ... 80
D. Piętka, J. PopczykNawierzchnie sportowe z darni syntetycznej ... 82
M. Gajdis, J. Popczyk – Najczęściej spotykane błędy przy wykonywaniu nawierzchni ze sztucznej trawy ... 85

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

J. Karyś, K. MatkowskiŚrodki do dezynfekcji budynków po powodzi ... 87
R. WójcikPorady praktyczne dla powodzian na przykładzie Wilkowa ... 89
Bezinwazyjna metoda sorpcyjna ... 93
J. KaryśPomiary wilgoci w budynkach po powodzi ... 94
Izolacja elektroniczna – zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną ... 97
J. Adamowski, Z. MatkowskiProblemy zawilgocenia oraz osuszania budynków po powodzi... 98

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Działania GINB oraz terenowych organów nadzoru budowlanego związane z usuwaniem skutków powodzi ... 103

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Czarnecki – Zrównoważone budownictwo – o czym warto rozmawiać? ... 105
W. RadomskiAktualne i przyszłe zadania ITB na tle 65-ciu lat działalności ... 106

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

K. ZarembaWymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach ... 107

MURY ... 109

RYNEK BUDOWLANY ... 111

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. StrupczewskiDlaczego warto budować elektrownie jądrowe w Polsce ... 116

KONFERENCJE ... 118

WIZYTÓWKA FIRMY

S. Traczyk Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – nowa nazwa i struktura ... 120