logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 04/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

 zamów dostęp do artykułów -->

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura drogowa

L. WysokińskiZasady wyboru zabezpieczeń skarp osuwiskowych ... 2
K. TraczyńskiWzmacnianie podłoża pod budowę Mostu Północnego w Warszawie ... 8
Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp na przykładzie realizacji węzła Murckowska ... 10
Kotwy DUCKBILL – nowoczesne zakotwienia gruntowe ... 14
P. JózefoskiZabezpieczanie skarp na budowie obwodnicy Bielska-Białej ... 17
A. Gniwek – Przykłady zabezpieczeń skarp wykopów na odcinku autostrady A1 ... 18
A. SzydłoNawierzchnie betonowe w Polsce ... 22
C. Sternicki – Prefabrykowane kable sprężające ... 26
Szczelne studnie kanalizacyjne na miarę XXI wieku ... 32
J.E. Jonasson, A. ReteliusMetoda wskaźnika dojrzałości optymalnym sposobem oceny wytrzymałości betonu na ściskanie ... 34
System Odprowadzania Wód i Uszczelniania GAMRAT ... 36
Deskowania dla sektora inżynieryjnego ... 37
P. Madej, R. ChrapekCementy specjalne w konstrukcjach inżynierskich ... 38
Firma, która złapała wiatr w żagle .... 40
W. Wika-Czarnowski, R. Chęciński – Wpusty mostowe DWD-Vlcˇek ... 42
Gwarancja, jakiej jeszcze nie było ... 44
G. Łagoda, M. ŁagodaProjektowanie mostów zespolonych w świetle PN-EN 1994-2 ... 45
M. Copija, A. MadajDoświadczenia z projektowania i eksploatacji mostów zintegrowanych ... 50
Stan realizacji inwestycji drogowych w Polsce ... 54
Nie ma zagrożenia w wydatkowaniu funduszy unijnych w projektach wdrażanych przez CUPT ... 55
Program budowy dróg i autostrad w Polsce jest nierealny ... 56
Realizacja programu budowy dróg i autostrad w ocenie wykonawców ... 57

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Polski rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2009 roku ... 58
Ł. DrobiecMury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC6. Część 1. Metoda uproszczona ... 59
R. Gajownik, J. SieczkowskiWspółczynniki bezpieczeństwa i wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie wg EC6 w wybranych państwach UE ... 62
Precyzyjnie i łatwo jak nigdy dotąd ... 68
Multi-Finish – bezpyłowa gładź gipsowa ... 71
System budowlany VELOX ... 72
T. Rybarczyk – Rozwiązania detali w ścianach w systemie SOLBET Perfekt ... 73
Konstrukcja ściany wypełniającej z bloczków Grupy SILIKATY ... 74
Systemy budowy domów TERMALICA ... 77
R. JarmontowiczWymagania norm na zaprawy murarskie ... 79
P. SulikNowe technologie spajania elementów murowych ... 83
T. RybarczykNadproża w konstrukcjach murowych ... 86
S. Kania – Ekonomiczne ściany międzymieszkaniowe z bloków MultiGips ... 88
J. Krentowski, R. TribiłłoRekonstrukcja zewnętrznych ścian osłonowych ... 90
S. Gąsiorowski – Trwałość konstrukcji murowych ... 92
TURGRAN SYSTEM ... 95
SILENTIO znaczy cisza ... 96
Pustaki wielokomorowe do stropów gęstożebrowych ... 98
Doradztwo Techniczne ICOPAL ... 99
INTERCENBUD – cenniki z dobrą marką ... 100
Wreszcie branżowy standard w suchej zabudowie ... 101
G. Zapotoczna-Sytek, K. Mamont-Cieśla, T. Rybarczyk Elementy ścienne z betonu komórkowego a promieniotwórczość naturalna ... 102

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

R. GeryłoRecast dyrektywy EPBD ... 106

PRAKTYKA BUDOWLANA

Mam poczucie spełnionego obowiązku – wywiad z dr. inż. Zygmuntem Rawickim ... 109
A. TurskaJubileuszowe Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji-Szczyrk 2010 .. 112

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 114

WYDARZENIA

K. WiśniewskaJubileuszowe spotkanie partnerów biznesowych firmy GAMRAT... 117
K. WiśniewskaI Kongres Stolarki Polskiej ... 118

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2010 roku ... 120
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej styczeń – luty 2010 roku ... 123

WIZYTÓWKA FIRMY

Firma na medal ... 126
Wielokierunkowa działalność Polnordu ... 127

VADEMECUM UNIJNE

S. M. Wierzbicki 50 lat działalności UEAtc na europejskim rynku wyrobów budowlanych ... 130