logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 03/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

 zamów dostęp do artykułów -->

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

B. FranckeNiewłaściwe rozwiązania hydroizolacyjne w garażach podziemnych ... 2
M. RokielUszkodzenia i sposoby naprawy bezszwowych izolacji wodochronnych ... 6
K. Truchan, E. WyszyńskaNowoczesne izolacje wodochronne i chemoodporne na bazie komponentów odpadowych ... 10
M. SyrdaUszczelnienia podpłytkowe ... 14
Sposób na szczelny basen .... 16
K. FreyNowy silikonowy krem hydrofobizujący ... 17
R. WójcikOcena skuteczności wtórnych blokad przeciwwilgociowych wykonanych w murach techniką iniekcyjną przy zastosowaniu krzemianów ... 18
Technologia osuszania obiektów po powodzi skuteczna w przygotowaniu murów do iniekcji ... 21
J. Adamowski, J. Hoła, Z. MatkowskiSkuteczność zabezpieczeń przeciwwilgociowych wykonanych w obiekcie zabytkowym ... 22
J. GasewiczHydroizolacje wewnętrzne połączone z zabiegami termoizolacyjnymi ... 24
Doradztwo Techniczne ICOPAL ... 25
J. Kaliszuk, A. Kaliszuk-WieteckaPrzykłady nieszczelnych garaży ... 26
Firma TrueTrade & Technology rozszerza ofertę ... 29
Kompleksowe wykonywanie hydroizolacji ... 31
K. GermaniukIzolacje przeciwwodne obiektów mostowych układane na wilgotnym podłożu ... 32
M. Kulas – Remont nawierzchni parkingów i składowisk w technologii Densit ... 35
A. SokalskaZabezpieczenia zbiorników w oczyszczalniach ścieków ... 36
S. ŁukasikOdwodnienie terenów boisk sportowych „Orlik 2012” ... 38

MURY

R. JasińskiŚciany murowe poddane ścinaniu ... 40

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

S. WallZrównoważony rozwój w budownictwie – inicjatywy europejskie kształtujące nowe wymagania wobec wyrobów i obiektów budowlanych ... 43

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

A. Panek, T. SteidlO nieuwzględnianiu mostków cieplnych ... 46

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. KurpińskaImpregnacja betonu ... 49
J. Halbiniak, M. ĆwiąkałaZasady projektowania betonów w zależności od składu ... 51
M. LenartStatystyczna kontrola odbiorcza betonowych wyrobów budowlanych metodą alternatywną ... 54
Sz. Zbylut Efektywność zastosowania włókien stalowych w elementach żelbetowych ... 59

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2010 roku ... 61
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2010 roku ... 63
Ceny materiałów budowlanych w lutym 2010 r. ... 64

TARGI, KONFERENCJE

I. DembnaTrzeba chronić polski rynek usług budowlanych ... 65
K. WiśniewskaRealizacja projektów infrastrukturalnych w ramach POIiŚ na lata 2007 – 2013 ... 66
„Interbud” nieźle sobie radzi ... 67

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Katastrofy budowlane w 2009 roku ... 68

NORMALIZACJA

D. TarasiewiczPolskie Normy z dziedziny budownictwa opublikowane w III kwartale 2009 r. (cz. 1) ... 70

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. JanikEwolucja przepisów przeciwpożarowych dotyczących ochrony budynków oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ... 72