logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 1/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"
(www.mnisw.gov.pl).

SOLBET : Budujemy świadomie (reklama)
ATLAS : Systemy ociepleń - Tynki SAH (reklama)
XXIX Ogólnopolska Konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Beskidy - Gliwice 2014" (reklama)
FAKRO : Innowacyjne Okna do Dachów Płaskich (reklama)

TEMAT WYDANIA - Efektywność energetyczna w budownictwie

J. B. Zembrowski – Nowy wymiar energooszczędności w budownictwie … 4
ROCKWOOL : Kompletna wiedza to doskonały projekt (reklama)
K. Witczak – Przewidywany wpływ nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej wg znowelizowanych WT na rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne budynków … 10
J. Figaszewski – Zastosowanie komponentów energetycznych w przegrodzie wielowarstwowej … 12
K. Dudziński – Efektywność energetyczna budynku w postanowieniach Dyrektywy 2012/27/UE – wybrane aspekty … 15
H. Kwapisz – Wełna szklana – doskonały materiał do izolacji cieplnej budynków efektywnych energetycznie … 16
K. Żmijewski, P. L. Narloch – Domy pełne słońca … 18
J. Belok, B. Wilk-SłomkaMateriały zmiennofazowe w budownictwie zeroenergetycznym … 20
A. Bać, K. Cebrat, Ł. NowakPodwójna przegroda w zrównoważonym domu blisko zeroenergetycznym … 22
K. Nowak, K. Nowak-DzieszkoWpływ szczelności budynków na ich bilans energetyczny … 24
AUSTROTHERM : Styropian dla wymagających (reklama)
P. KucziaFotowoltaiczne systemy zintegrowane z budynkiem … 28
FRONTALE 2014 : Targi Okna - Drzwi - Fasady (reklama)
K. PawłowskiCharakterystyka parametrów cieplnych złączy ścian zewnętrznych budynków niskoenergetycznych … 32
P. RynkowskiProblemy dostosowania mostków cieplnych do standardu NFOŚiGW … 34
P. L. Narloch, K. OstrowskiSurowa ziemia – materiał budowlany przeszłości i przyszłości … 36
STEINBACHER IZOTERM : Oszczędzanie energii jest przyszłością (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

G. A. Scheffler, R. Plagge – Metody określania zawartości i transportu wilgoci w autoklawizowanym betonie komórkowym … 40
RETTENMAIER / JRS : Canastol (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Ł. Adamus – Środki wspierania zrównoważonego budownictwa … 44

BADANIA I ROZWÓJ

E. Hotała, Ł. SkotnyStan graniczny niestateczności walcowych powłok silosów stalowych opartych na podporach odcinkowych … 46
E. Haustein, B. Quant – Wpływ mikrosfer – frakcji odpadów paleniskowych – na mikrostrukturę i wybrane właściwości betonu … 50
T. Janiak, A. Niespodziana, A. Grabowski – Analiza sztywności zginanych przekrojów żelbetowych z wykorzystaniem nieliniowych zależności konstytutywnych – przykłady obliczeniowe … 54
RETTENMAIER / JRS : Arbocel - Lignocel (reklama)

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. Miecznikowski – Perspektywy wdrażania BIM na polskim rynku w 2014 roku … 58

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

H. Garbalińska, T. Rucińska, A. Wygocka – Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego … 60

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 62

PRAKTYKA BUDOWLANA

W. Terlikowski – Diagnostyka i analiza konstrukcyjno-architektoniczna starożytnej świątyni w Iranie … 64

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

P. Tomala, A. MareckiObciążenie próbne mostu tymczasowego ACROW 700XS . . . . . . . . 67

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2013 roku … 68
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2013 roku … 72
Ceny materiałów budowlanych w listopadzie 2013 r. … 73
M. SochackiW 2013 r. europejski rynek budowlany sięgnął dna … 74
K. WiśniewskaKamień naturalny w sercu Europy … 75

TARGI, KONFERENCJE

BUDMA w nowej formie … 76
A. WysokowskiPrzepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej … 76
IX Wrocławskie Dni Mostowe za nami – rozmowa z prof. dr. hab. inż. Janem Biliszczukiem z Politechniki Wrocławskiej … 77

Prenumerata dla uczelni wyższych
Prenumerata dla szkół średnich
DRUTEX : Iglo Energy - najcieplejsze okno na rynku (reklama)
ICOPAL : System bezpieczny fundament Icopal (reklama)