logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2014

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Ochrona środowiska w budownictwie

Z. Chrzanowski, D. MasłowskiZagospodarowanie ubocznych produktów spalania w Polsce … 2, DOI:10.15199/33.2014.12.01
Współspalanie osadów ściekowych w Górażdże Cement SA … 6
Ł. Anaszewicz, A. StolarskiPodstawowe badania wytrzymałościowe zaprawy geopolimerowej … 8, DOI:10.15199/33.2014.12.02
J. KukiełkaRecykling głęboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych … 11, DOI:10.15199/33.2014.12.03
M. Suchocka, W. BorkowskaEkonomiczna zasadność stosowania metody przecisków sterowanych i wykopów otwartych w ochronie drzew … 14, DOI:10.15199/33.2014.12.04
AGOCEL - Power of Innowation (reklama) … 17
R. Andrzejczyk, T. Muszyński, P. KozakNowoczesne metody usuwania śniegu i lodu z powierzchni użytkowych … 18, DOI:10.15199/33.2014.12.05
Canastol - Woda pod kontrolą (reklama) … 21
XXI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki” … 21

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

A. PałaszFormułowanie receptur farb i tynków silikonowych … 22, DOI:10.15199/33.2014.12.06
A. PałaszStarzenie powłok malarskich … 24, DOI:10.15199/33.2014.12.07
A. GoryckaWewnętrzne okładziny ścienne z tworzyw sztucznych … 26, DOI:10.15199/33.2014.12.08
W. Jackiewicz-Rek, M. MroczekFotobeton jako sposób urozmaicenia formy architektonicznej budowli … 28, DOI:10.15199/33.2014.12.09
Arbocel, Lignocel: Idee prosto z natury (reklama) … 29
dr inż. Grzegorz Ludwik GolewskiOptymalizacja jakościowa i cenowa technologii wytwarzania wodorozcieńczalnych farb i tynków dyspersyjnych … 30

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

A. Romańska-ZapałaModel badawczy zintegrowanego systemu sterowania procesami na przykładzie budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego … 31, DOI:10.15199/33.2014.12.10
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej (reklama)… 33

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Łaskawiec, L. MisiewiczZmiana wzoru deklaracji właściwości użytkowych w załączniku III do CPR na przykładzie deklaracji dotyczących wyrobów z betonu komórkowego … 34, DOI:10.15199/33.2014.12.11

FIZYKA BUDOWLI

J. Dębowski, K. Nowak-Dzieszko, M. Rojewska-WarchałAnaliza mostków termicznych w złączach systemowych budynków wielkopłytowych w systemie W70 … 36, DOI:10.15199/33.2014.12.12

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

A. Staszczuk, P. Ziembicki, J. GilCentrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze … 40, DOI:10.15199/33.2014.12.13

PRAKTYKA BUDOWLANA

Ł. Mrozik, A. Kaczmarek, M. Doering, J. GajewskiDefekty wibroprasowanych elementów betonowych … 42, DOI:10.15199/33.2014.12.14
K. FalkowskiKompozyty cementowe modyfikowane emulsją bitumiczną … 45, DOI:10.15199/33.2014.12.15
ITB - Zakup specjalistycznego stanowiska do badania pożaru w pełnej skali – Duży Kalorymetr (reklama) … 49
M. Dobiszewska, A. PodhoreckiBadanie uszkodzeń betonu konstrukcji hali przemysłowej … 50, DOI:10.15199/33.2014.12.16
W. Karpińska, A. Niespodzińska, B. KsitModernizacja obiektu zabytkowego z przekształceniem funkcji użytkowej … 53, DOI:10.15199/33.2014.12.17
A. ŚwięcickiOptymalizacja wymiany okien z uwzględnieniem efektu solarnego … 55, DOI:10.15199/33.2014.12.18

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

A. WdowiakJak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego? … 58, DOI:10.15199/33.2014.12.19
G. SkórkaZmiany w zasadach wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z perspektywy organów nadzoru budowlanego, producentów, importerów i dystrybutorów … 60, DOI:10.15199/33.2014.12.20

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 62

RYNEK BUDOWLANY

M. SochackiWzrost rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w okresie trzech kwartałów 2014 roku … 63, DOI:10.15199/33.2014.12.21
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2014 roku … 65, DOI:10.15199/33.2014.12.22
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2014 roku … 68, DOI:10.15199/33.2014.12.23
Ceny materiałów budowlanych w październiku 2014 roku … 70

KONFERENCJE

D. Kostrzewska-MatyniaPrzyszłość budownictwa hasłem BAU 2015 … 71
Monitoring Rynku Budowlanego 2014 … 73

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Rytwińska-RaszOdpowiedzialność wykonawcy za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę … 74, DOI:10.15199/33.2014.12.24

Prenumerata dla uczelni wyższych … 78
Prenumerata dla szkół średnich … 80

BUDMA - materiały, systemy, technologie (reklama)
Decra - Zielony dach ICOPAL (reklama)