logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 9/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

UNIBEP SA (reklama)

TEMAT WYDANIA – Naprawa i wzmacnianie konstrukcji

G. Adamczewski, A. Garbacz, T. Piotrowski, K. ZałęgowskiZastosowanie komplementarnych metod NDT w diagnostyce konstrukcji betonowych . . . 2
P. Łukowski, G. AdamczewskiMożliwości samonaprawy betonu . . . 6
RETTENMAIER Polska - ARBOCEL + ALNASIL
Samochody użytkowe Volkswagen Tansporter, Caddy, Amarok i Crafter. Oferta 4PROFIT
A. GarbaczZnaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw . . . 10
E. Horszczaruk, P. BrzozowskiWpływ przygotowania podłoża betonowego na przyczepność betonów naprawczych układanych pod wodą . . . 14
Iniekcyjne środki WEBAC do napraw konstrukcyjnych w budownictwie . . . 17
T. Możaryn, A. SokalskaNaprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych wg poradnika ITB . . . 18
ITB Laboratorium Materiałów Budowlanych
P. Woyciechowski, J.J. SokołowskaBadania trwałości betonu cementowego w środowisku kwasowym . . . 22
Rozproszone zbrojenie z tworzyw sztucznych RUREDIL X FIBER 54 . . . 25
M. KowalczykFundamenty ze zbrojeniem z włókien szklanych pod urządzeniami wysokiego napięcia . . . 26
Konstrukcje żelbetowe bez indukcji i prądów błądzących Schock ComBAR
W. Głodkowska, J. Laskowska-Bury, J. KobakaWpływ włókien stalowych na właściwości kompozytu drobnokruszywowego . . . 28
R. Krzywoń, R. GreppiKompozyty zbrojone splotami ze stali wysokiej wytrzymałości . . . 31
Czołownice ABUS (reklama)
Cz. Miedziałowski, A. Żakowicz, M. BaszeńStan konstrukcji nieukończonego budynku w technologii OWT po ponad 20 latach . . . 34
T. SiwowskiAlgorytm wyboru technologii naprawy mostu wg zasad zrównoważonego rozwoju . . . 36
R. WójcikNowe możliwości badawcze ochrony budowli przed wilgocią . . . 41

TEMAT WYDANIA – Elewacje

D. Grotowska-ŻachOdporność farb i tynków elewacyjnych na zabrudzenia miejskie . . . 42
T. RybarczykTynki SOLBET – istotny element systemu SOLBET Perfekt . . . 44
P. BałosPrzyczyny powstawania i metody zapobiegania wykwitom . . . 46
W. Brachaczek, W. SiemińskiPorównanie właściwości elewacyjnych powłok malarskich . . . 49
Farby elewacyjne dostępne na polskim rynku - przegląd . . . 52
O. KopyłowOcena techniczna elewacji wentylowanych . . . 60
ICiMB w Krakowie: materiały do konserwacji i renowacji zabytków ma bazie cementu romańskiego
R. WójcikTermorenowacja w ramach „Green University” . . . 63

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

V. Vylegzhanin, V. PinskerMetoda projektowania elementów ze zbrojonego ABK . . . 64

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. MiecznikowskiOprogramowanie wykorzystywane w procesie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) . . . 66
T. OlszewskiTekla Structures – współpraca dzięki BIM . . . 67
TECLA STRUCTURES łatwe modelowanie konstrukcji
K. AdachSpojrzenie na BIM firmy Autodesk . . . 70
Autodesk Building Design Suite - optymalizacja inwestycji budowlanych
ArchiCAD 17 jako zaawansowane narzędzie technologii BIM . . . 73

PRAKTYKA BUDOWLANA

Ambitne plany nowego prezesa SSO – wywiad z dr. inż. Jackiem Michalakiem, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń . . . 74
J. Ogrodniczuk, A. WęglarzOstatni konkurs w ramach Programu IEE . . . 76
A. WęglarzNarzędzia wspomagające proces rewitalizacji budynków publicznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju . . . 78
RETTENMAIER Polska - CANASTOL (reklama)
W. TerlikowskiDiagnozowanie konstrukcji budynków zabytkowych pod kątem ich adaptacji do współczesnych wymagań konstrukcyjno-użytkowych i zmiany funkcji . . . 82
R. WójcikTani VIP? . . . 85
A. ZielińskiXVII edycja konkursu Modernizacja Roku . . . 86
Innowacyjność i doskonała jakość produktów NORD-LOCK . . . 87

EUROKODY W PRAKTYCE

M. Górski, R. KrzywońKontrola odporności elementów żelbetowych w warunkach pożaru wg zaleceń PN-EN 1992-1-2 . . . 88
A. BiegusProjektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1993. Wymiarowanie prętów . . . 91

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. GłowaczEuropejski system normalizacyjny . . . 94

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

R. Zamorowska, A. WiejakTrwałość elewacji w technologii ETICS i ich konserwacja . . . 96

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w pierwszym półroczu 2013 r. w porównaniu z pierwszymi półroczami lat 2007 – 2012 . . . 98

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – lipiec 2013 r. . . . 101
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. . . . 104
Kolejna edycja konkursu dla profesjonalnych wykonawców. . . 105

Elewacje EQUITONE (reklama)
FLAGOWE PAPY ICOPAL (reklama)