logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 01/2013

NUMER 02/2013

Materiały Budowlane 01/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

HUFGARD POLSKA Zaprawy techniczne P&T (reklama)
SIKA SikaProof A nowa jakosć hydroizolacji (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo podziemne

B. Kłosiński - Rozwój europejskich norm dotyczących wykonywania fundamentów specjalnych ... 2
RETTENMAIER POLSKA - ARBOCEL + ANASIL (reklama)
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL (reklama)
R. Rogowski, A. Szalbót - Zastosowanie technologii CSM w budownictwie inżynieryjnym ... 8
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskiedzie (reklama)
P. Bąbała, A. Pęk - Wzmocnienie podłoża pod fundamentami na przykładzie parku „Europa Centralna” w Gliwicach ... 11
MENARD - wzmacnianie gruntu (reklama) ... 13
WEBAC - Nowoczesne iniekcyjne żele (reklama) ... 15
NOMOS-BUD - XYPEX wodoszczelność i ochrona betonu przez krystalizację (reklama) ... 16
GRACE - System Preprufe - skuteczna izolacja typu ciężkiego (reklama) ... 17
P. Woyciechowski, A. Garbacz, P. Łukowski, G. Adamczewski - Wady stropów z betonowych płyt sprężonych w wielokondygnacyjnych parkingach podziemnych ... 18

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE

Nowe regulacje prawne wdrażające w Polsce dyrektywę w sprawie charakterystyki eneregetycznej budynków – wywiad z Tomaszem Żuchowskim, Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ... 24
IGLO ENERGY – energooszczędność w każdym calu – wywiad z Bogdanem Gierszewskim, Dyrektorem ds. Produkcji w firmie DRUTEX S.A. ... 27
G. Wiśniewski - Perspektywy rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej ... 28
J. Żurawski - Projektowanie i wykonywanie budynków o radykalnie niskiej charakterystyce energetycznej ... 34
A. Dudzińska - Wstępne pomiary mikroklimatu wewnętrznego w pierwszej w Polsce szkole o niemal zerowym zużyciu energii ... 37
RETTENMAIER POLSKA - JRS - Arbocel CE (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

B. Straube, H. Walther - ABK o niskiej przewodności cieplnej ... 40
A. Różycka, M. Petri, K. Łaskawiec - Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego ... 42

PRAKTYKA BUDOWLANA

D. Matynia - Stowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Gdańskiej ... 44

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Czarnecki, M. Głowacz, M. Siemińska - 4 lata działalności PKN/KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa ... 47

EUROKODY W PRAKTYCE

Sz. Dawczyński - Sposoby wyznaczania efektów II rzędu w ściskanych elementach żelbetowych ... 50

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Ogólnopolska Konferencja „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” ... 52
J. Hoła, K. Schabowicz - Metody diagnostyczne przydatne podczas wykonywania przeglądów obiektów budowlanych ... 53

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 58

BUDMA 2013

Budownictwo przyszłości… tematem targów Budma 2013 ... 60

MEDALIŚCI TARGÓW BUDMA 2013

Dwa złote medale dla FAKRO ... 61
Medalowa Rolowana Dachówka Icopal 3D® ... 33
Okna VELUX nowej generacji nagrodzone Złotym Medalem targów Budma ... 64
SOLBET SMART do wykonywania ścian działowych i zabudowy wewnątrz budynku ... 65
PERŁY CERAMIKI UE 2012. Nagrody dla najpiękniejszych kolekcji płytek ceramicznych ... 66

RYNEK BUDOWLANY

K. Wiśniewska - Uszkodzenia na pasie startowym lotniska Modlin ... 67
M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w 2012 roku ... 68
J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2012 roku ... 71
Zmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2013 r. ... 73
M. Kowalska - Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2012 roku ... 74

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 78
Prenumerata dla szkół średnich ... 80
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (reklama)
ICOPAL System bezpieczny fundament Icopal, System bezpieczny mur Icopal (reklama)