logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały budowlane lipiec 2012

NUMER 7/2012

Materiały budowlane lipiec 2012

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TITAN POLSKA: geotechnika, szalunki wykopowe, systemy deskowań (reklama)
MERCOR - zabezpieczenia przeciwpożarowe (reklama)
ROCKWOOL - kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych ECOROCK FF (reklama)

TEMAT WYDANIA - Mosty tradycja i nowoczesność

P. Podhorecki - Monitoring, analiza numeryczna oraz ocena przyczyn uszkodzeń i koncepcja naprawy kratownicowego mostu autostradowego w USA . . . 4
J. Sochacki - Wybrane aspekty budowy tradycyjnych i nowoczesnych obiektów mostowych . . . 11
A. Podhorecki, J. Sobczak-Piąstka - Bariery ochronne podstawowymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na mostach . . . 15
STALPRODUKT - drogowe i mostowe bariery ze znakiem CE (reklama)
A. Madaj - Zasady obliczania nośności mostowych stalowo-betonowych belek zespolonych wg PN-EN 1994-2 . . . 20
EPSTAL - stal zbrojeniowa (reklama)
5 lat HUFGARD Polska - zapawy techniczne (reklama)
RöRo/ThyssenKrupp - rusztowania nośne, rusztowania przesuwne (reklama)
T. Nowicki, M. Kuciak, C. Sternicki - Obiekty mostowe na odcinku Międzyrzecz – Sulechów drogi S3 . . . 28
DYWIDAG-Systems International - technika sprężania (reklama)
WEBAC - akrylowe żele iniekcyjne (reklama)
W. Wuwer, Sz. Swierczyna, K. Słowiński - Nowoczesna technologia sworzniowych połączeń prętów z kształtowników giętych . . . 32
GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS - izolacje przeciwwodne Servidek/Servipak (reklama)
F. Wolski - Systemy sprężania najdłuższej estakady w Polsce . . . 36
BBV SYSTEMS - systemy sprężania (reklama)
„Podłoża i fundamenty budowli drogowych” - konferencja IBDiM . . . 39
Przykłady zastosowania samowiercących mikropali iniekcyjnych nie tylko w budownictwie inżynierskim . . . 40
GONAR-Systems International - mikropale (reklama)
MOTOmostowcy 2012 . . . 42
A. Kaszyński - Diagnostyka obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA . . . 43
Uwagi do artykułu „Nośność dźwigarów pełnościennych przy zginaniu” z nr 4/2012 . . . 48
RETTENMAIER Polska/JRS - środki hydrofobizujące CANASTOL do tynków i zapraw klejowych (reklama)
GIG - certyfikacja wyrobów budowlanych (reklama)

TEMAT WYDANIA - Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

G. Sztarbała, W. Węgrzyński, G. Krajewski - Kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach . . . 50
REWA - systemy oddymiania grawitacyjnego (reklama)
M. Kosiorek, R. Małolepszy - Ogólne założenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego podziemnego dworca Łódź Fabryczna . . . 54
RIGIPS - płyty GLASROC F (RIDURIT). Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych (reklama)
FAKRO - okna oddymiające FSP (reklama)
Warsztaty dla inwestorów, projektantów i wykonawców budynków niskoenergetycznych . . . 57
P. Skrzypczak - Optymalizacja kosztów zabezpieczeń ogniochronnych . . . 58
SIKA POLAND - pęczniejące powłoki ogniochronne Sika Unitherm (reklama)
A. Taradyś - Czy w Polsce ocieplamy równie bezpiecznie jak za granicą? . . . 60
ROCKWOOL - niepalne izolacje cieplne (reklama)
Z. Laskowska, A. Borowy - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4 . . . 62
PAROC - produkty ogniochronne z wełny kamiennej (reklama)
K. Krok - Zaprawy ogniochronne do natryskowych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych . . . 66
PROMAT TOP - zaprawy ogniochronne do natrysków (reklama)
Płyty warstwowe PAROC AST. Analiza systemowa i adaptacja do zabezpieczeń przeciwogniowych
Dobre wyniki i rosnący portfel zamówień Grupy Mercor . . . 70
GRUPA SILIKATY - odporność ogniowa w Systemie Nowoczesne SILIKATY (reklama)
G. Woźniak - FRACOF – nowa metoda oceny i projektowania stropów zespolonych stalowo-betonowych z uwagi na odporność ogniową . . . 72
B. Kowolik - Wpływ właściwości fizycznych materiału na skuteczność izolacji ogniochronnej elementów stalowych . . . 75
I. Kopczyński - Odbiór Stadionu Narodowego w Warszawie przez PSP . . . 79
RETTENMAIER POLSKA/JRS - specjalistyczne zagęstniki ARBOCEL CE (reklama)
Powstał klaster EUROPOLBUDATOM . . . 81

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

G. Woźniak - Odorność ogniowa ścian z drobnowymiarowych elementów z ABK . . . 82

EUROKODY W PRAKTYCE

K. Chudyba, P. Matysek - Projektowanie ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe w świetle wymagań Eurokodów . . . 84

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

J. Szer, I. Świderska - Rola kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa w budownictwie . . . 88
J. Piechocki - Wybrane problemy zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w użytkowanych obiektach budowlanych . . . 90

INFORMATOR GUNB

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 92

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

E. Nowicka - Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 4. Ochrona przed hałasem . . . 94

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Sokołowski - XIV Sympozjum Naukowo-Techniczne „Reologia w technologii betonu” . . . 96
GÓRAŻDŻE CEMENT - cement portlandzki (reklama)
R. Wójcik - Podłogi sportowe na ruszcie – nowe wyzwanie mykologii budowlanej . . . 98
BUILDING UP - projekty unijne w ITB . . . 101
Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego . . . 102
A. Sochacki - Obiekty sportowe na XXX Igrzyska Olimpijskie w Londynie . . . 104
Prezentacja poliuretanowych materiałów izolacyjnych na Politechnice Poznańskiej . . . 106
M. Rutowicz - Wykonywanie izolacji cieplnych z pianki poliuretanowej . . . 107

KONFERENCJE

Seminarium SPB na Politechnice Lubelskiej i pierwsze podsumowanie . . . 108

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w maju 2012 roku . . . 113
J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2012 roku . . . 116
Zmiana cen materiałów budowlanych w czerwcu 2012 r. (dane Grupy PSB)
. . . 117
M. Sochacki - Pogłębia się zapaść w budownictwie europejskim . . . 118
RETTENMAIER - mikrozbrojenie ARBCEL, super biały pigment ALNASIL (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE

B. Hoła, M. Sawicki - Systemowe zabezpieczenia ścian wykopów liniowych . . . 120

FAKRO laureatem Programu VIP Innowacyjna Stolarka . . . 123

Prenumerata dla uczelni wyższych . . . 122
Prenumerata dla szkół średnich . . . 124

Konferencja Dni Betonu 2012 (reklama)
ICOPAL - zabezpieczanie fundamentów, system zabezpieczania i osuszania murów (reklama)