logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Sopro - Fuga nowej generacji (reklama)
Górażdże Cement - Górażdże na Euro 2012 (reklama)

TEMAT WYDANIA – Stropy

K. Górski, M. Piętka, J. ŚlusarczykSystemy sprężenia monolitycznego i analiza ich efektywności na przykładzie stropu budynku biurowego . . . 2
FREYSSINET - Wykonawca specialistycznych prac budowlanych...(reklama)
W. DerkowskiMonolityczny, lekki strop żebrowy, sprężony cięgnami bez przyczepności . . . 6
VELUX - Okna VELUX do płaskiego dachu (reklama)
P. Roehrych, R. NagrodzkiIndywidualne rozwiązania stropów z kanałowych płyt sprężonych z dominującym obciążeniem skupionym  . . . 9
Strop Teriva 4.0/1 z wypełnieniem elementami SKB  . . . 11
R. Jarmontowicz, J. SieczkowskiZmiany wymagań dotyczących stropów TERIVA wynikające z normy PN-EN 15037  . . . 12
ACRYL-PUTZ - ...i każda ściana to gładka ściana! (reklama)
A. DobrowolskiLECA® KERAMZYT – idealny materiał do izolacji akustycznej drewnianego stropu  . . . 15
M. PiotrowskaFałszywe świadectwa odbioru stali zbrojeniowej . . . 16
F. NorysWymiana stropu – renowacje  . . . 17
M. KowalczykSystem trzpieni dylatacyjnych Schöck  . . . 18
SchöckDornsysteme - Trzpienie dylatacyjne Schöck (reklama)
W. GulczyńskiStropy podwieszane typu lekkiego z paneli
PAROC AST® E . . . 20

REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU

D.WilińskiZastosowanie odpadowego PET do wzmacniania
betonu . . . 22
J. Deja, D. ZemanWpływ rodzaju popiołu lotnego na właściwości spoiw popiołowo-cementowych aktywowanych alkalicznie  . . . 25
M. WieczorekWybrane aspekty technologii wykonania wielkowymiarowych elementów badawczych . . . 28
A. Czkwanianc, J. Pawlica, R. Walendziak, Z. Giergiczny, A. Golda, S. KaszubaCement wieloskładnikowy CEM V/A 32,5R-LH składnikiem betonu do budowy fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże . . . 31
P. ŁukowskiWpływ temperatury na skuteczność polimerowych domieszek do betonu  . . . 34
D. Dziuk, Z. Giergiczny, G. Adamski, A. GarbacikCement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie . . . 37
J. Gołaszewski, A. Kostrzanowska, T. PonikiewskiWłaściwości reologiczne cementów portlandzkich wieloskładnikowych z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych  . . . 40
P. Woyciechowski, W. Jackiewicz-RekRola pielęgnacji w kształtowaniu trwałości betonu . . . 44
M. Fiertak, E. Stanaszek-TomalWpływ bakterii siarkowych i azotowych na trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami  . . . 49

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

H. Prejzner, J. FangratJak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Część 2. Higiena, zdrowie i środowisko . . . 52

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

G. Zapotoczna-Sytek, K. Mamont-Cieśla, T. RybarczykMit o promieniotwórczości ABK  . . . 54
H+H - Buduj z H+H (reklama)
Upowszechniamy wiedzę o betonie komórkowym – wywiad z Uwe Deckerem – Przewodniczącym Sekcji Betonu Komórkowego SPB . . . 58

TRWAŁOŚĆ BUDOWLI I OCHRONA PRZED KOROZJĄ

W. Piasta, Z. OwsiakKruszywo jako przyczyna uszkodzenia betonu . . . 60
L. DomagałaWodoszczelność betonów konstrukcyjnych z kruszywem popiołoporytowym . . . 62
D. Dziuk, M. Dąbrowska, Z. Giergiczny, A. ŻakMrozoodporność betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego . . . 65
B. Łaźniewska-PiekarczykWpływ temperatury na napowietrzenie i urabialność SCC  . . . 67
JRS - AGOCEL - Power of Innovation (reklama)
T. StryszewskaDobór cechy diagnostycznej w badaniach wpływu soli rozpuszczalnych w wodzie na trwałość cegły zwykłej  . . . 69
U. Paszek, A. KrólikowskaOcena skuteczności działania preparatów hydrofobizujących  . . . 71
A. Łowińska-Kluge, Z. GórskiObrazowanie bioluminescencji jednym z narzędzi do określania skuteczności zabezpieczeń budowli przed
korozją biologiczną  . . . 73
JRS - CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

L. Czarnecki, K. J. KurzydłowskiNanomateriały budowlane  . . . 76
P. CieślewiczNowoczesne termoizolacje przyszłości  . . . 79
A. Pogorzelski, J. SieczkowskiPolskie Normy wycofane . . . 80
JRS - CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama)

EUROKODY W PRAKTYCE

A. PiekarczykProjektowanie zbrojonych zginanych belek i tarcz murowanych wg PN-EN 1996 . . . 83

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

N. LaprusPrawnokarne aspekty utrzymania obiektów budowlanych  . . . 88

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE

B. Hoła, M. KliberZagrożenia i przyczyny wypadków podczas prac na wysokości  . . . 92
JRS - AGOCEL CE - Safety through Quality (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2012 roku . . . 94
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I kwartale
2012 roku . . . 97
A. SochackiPolski handel zagraniczny materiałami i wyrobami dla budownictwa  . . . 100
JRS - AGOCEL+ ALNASIL = NOWY KIERUNEK (reklama)
UTP E-learning = nowoczesna edukacja (reklama)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

P. KarkoszkaUczestnicy procesu inwestycyjnego prowadzonego
wg FIDIC . . . 104
Prenumerata dla uczelni wyższych
Wkrótce ogłoszenie wyników rankingu Budowlana Marka Roku 2012
Prenumerata dla szkół średnich
SITPMB - JUBILEUSZOWA KONFERENCJA Z OKAZJI 65 LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (reklama)
ICOPAL - Światowy ekspert hydroizolacji (reklama)