logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Łukasz Mrozik, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Anna Kaczmarek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Marek Doering, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Jarosław Gajewski

DOI:10.15199/33.2014.12.14

W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę defektów wibroprasowanych elementów betonowych stosowanych w mostownictwie, takich jak m.in. kostka brukowa, obrzeża, krawężniki. Zaproponowano klasyfikację defektów uwzględniającą przyczynę ich wystąpienia i intensyfikacji. Omówiono najczęstsze przyczyny degradacji oraz ich wpływ na trwałość i estetykę wykonanej nawierzchni. Ponadto zaproponowano kierunek optymalizacji technologicznych zapewniających możliwość przeciwdziałania określonym defektom i wskazano, które z nich mogą wynikać z niewłaściwego składu ilościowego i jakościowego mieszanki oraz przebiegu procesu produkcyjnego, a które są zjawiskiem całkowicie normalnym i niejednokrotnie przejściowym.

Słowa kluczowe: beton wibroprasowany, kostka, nawierzchnia, trwałość.

* * *

Defects of vibropressed concrete elements

This article presents a detailed characterization of defects of vibropressed concrete elements used in bridge building industry, such as: paving, curbs and watercourses. Authors proposed classification of defects with regard to their causes. These causes of degradation has been discussed and the impact on durability and aesthetics has been assessed.Authors proposed technological solutions for prevention of specified defects. It has been shown, which of them can be the result of improper quantitative and qualitative mix composition, and which are perfectly normal and often transient occurrence.

Keywords: vibropressed concrete, brick, pavement, durability.

Otrzymano: 26.11.2014 r.  

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 42-44 (spis treści >>)