logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 12/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Monolith (reklama)
Okładka II - ITB (reklama)
Okładka III - Paradyż (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

O. Kopyłow – Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin wewnętrznych o specjalnym przeznaczeniu Kits for internal wall claddings with special function ... 8
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij. 2017. "Zestawy wyrobów do wykonywania okładzin wewnętrznych o specjalnym przeznaczeniu". Materiały Budowlane 544 (12): 8-10. DOI: 10.15199/33.2017.12.03

K. Zieliński, A. Szczepańska, S. Staniszewski – Nowe zastosowanie spoiwa magnezjowego, czyli płyty MgO vs płyty gipsowo-kartonowe / New application of magnesium binder, i.e. MgO boards vs plasterboards ... 16
cytuj/citation: Zieliński Krzysztof, Szczepańska Alicja. 2017. "Nowe zastosowanie spoiwa magnezjowego, czyli płyty MgO vs płyty gipsowo-kartonowe". Materiały Budowlane 544 (12): 16-18. DOI: 10.15199/33.2017.12.05

B. Zegardło, W. Andrzejuk, D. Barnat-Hunek, J. Nitychoruk – Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych / Possibilities of using waste from sanitary ceramics in mineral-asphalt mixtures ... 24
cytuj/citation: Zegardło Bartosz, Andrzejuk Wojciech, Barnat-Hunek Danuta, Nitychoruk Jerzy. 2017. "Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych". Materiały Budowlane 544 (12): 24-26. DOI: 10.15199/33.2017.12.08

M. Wierzbińska – Biofiltry jako budowle w inżynierii środowiska / Biofilters as buildings in environmental engineering ... 27
cytuj/citation: Wierzbińska Monika. 2017. "Biofiltry jako budowle w inżynierii środowiska". Materiały Budowlane 544 (12): 27-30. DOI: 10.15199/33.2017.12.09

B. Mrowiec, M. Pryszcz – Uwarunkowania praktyczne technicznych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków  /The practical determinants of technical solutions of the household sewage treatment plants ... 31
cytuj/citation: Mrowiec Bożena, Pryszcz Marcelina. 2017. "Uwarunkowania praktyczne technicznych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków". Materiały Budowlane 544 (12): 31-32. DOI: 10.15199/33.2017.12.10

P. Srokosz, A. Wróblewski, I. Dyka, A. Skotnicka-Siepsiak, N. Ciak – Problemy logistyczne w prowadzeniu badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym / Logistic problems in laboratory research conducted in flume channel ... 37
cytuj/citation: Srokosz Piotr, Wróblewski Andrzej, Dyka Ireneusz, Skotnicka-Siepsiak Aldona, Ciak Natalia. 2017. "Problemy logistyczne w prowadzeniu badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym". Materiały Budowlane 544 (12): 37-39. DOI: 10.15199/33.2017.12.12

A. Wieczorek, M. Koniorczyk – Wpływ postępu zniszczenia mrozowego na przepuszczalność betonu / Influence of frost-induced damage on the permeability of concrete ... 40
cytuj/citation: Wieczorek Alicja, Koniorczyk Marcin. 2017. "Wpływ postępu zniszczenia mrozowego na przepuszczalność betonu". Materiały Budowlane 544 (12): 40-42. DOI: 10.15199/33.2017.12.13

Sz. Sikora, B. Michałowski, B. Hołuj, A. Ignerowicz, M. Hynowski – Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego / The comparison of freeze-thaw properties between geopolymer concrete and aerated traditional concrete ... 44
cytuj/citation: Sikora Szymon, Michałowski Bartosz, Hołuj Beata, Ignerowicz Arkadiusz, Hynowski Mariusz. 2017. "Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego". Materiały Budowlane 544 (12): 44-47. DOI: 10.15199/33.2017.12.14

A. Niespodziana, M. Olejniczak, E. Piotrowska – Analiza uszkodzeń podłogi w budynku sakralnym / Damage analysis of the floor in the sacred building ... 50
cytuj/citation: Niespodziana Aleksandra, Olejniczak Maria, Piotrowska Elżbieta. 2017. "Analiza uszkodzeń podłogi w budynku sakralnym". Materiały Budowlane 544 (12): 50-52. DOI: 10.15199/33.2017.12.15

M. Lachowicz, M. Sosnowska, I. Kasprzyk, A. Podhorecki – Nie każdy sposób wzmocnienia podłoża gruntowego można dowolnie stosować w posadowieniu obiektów budowlanych / Not every method of reinforcing the ground base can be used in any way in the construction of buildings ... 54
cytuj/citation: Lachowicz Magdalena, Sosnowska Magdalena, Kasprzyk Izabela, Podhorecki Adam. 2017. "Nie każdy sposób wzmocnienia podłoża gruntowego można dowolnie stosować w posadowieniu obiektów budowlanych". Materiały Budowlane 544 (12): 54-56. DOI: 10.15199/33.2017.12.16

M. Gorączko, A. Gorączko, J. Sobczak-Piąstka – Degradacja dworku w Gusinie wykonanego z kamienia wapiennego / Degradation of the manor house in Gusin made of limestone ... 58
cytuj/citation: Gorączko Marcin, Gorączko Aleksandra, Sobczak-Piąstka Justyna. 2017. "Degradacja dworku w Gusinie wykonanego z kamienia wapiennego". Materiały Budowlane 544 (12): 58-59. DOI: 10.15199/33.2017.12.17

A. Niespodziana, A. Grabowski, T. Janiak – Koncepcja wzmocnienia uszkodzonego stropu w budynku użyteczności publicznej w trakcie jego użytkowania / The concept of reinforcing of the damaged ceiling in a public utility building during its use ... 60
cytuj/citation: Niespodziana Aleksandra, Grabowski Adam, Janiak Tomasz. 2017. "Koncepcja wzmocnienia uszkodzonego stropu w budynku użyteczności publicznej w trakcie jego użytkowania". Materiały Budowlane 544 (12): 60-62. DOI: 10.15199/33.2017.12.18

K. Szczurowski, T. Krzyżyński – Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych / Methodology proposal for an evaluation of concrete prestressed structures ... 63
cytuj/citation: Szczurowski Krzysztof, Krzyżyński Tomasz. 2017. "Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych". Materiały Budowlane 544 (12): 63-65. DOI: 10.15199/33.2017.12.19

I. Cała, A. Jóźwik – Diagonalne systemy konstrukcyjne w budynkach wysokich / Diagrid Structural System for High-Rise Buildings ... 69
cytuj/citation: Cała Ireneusz, Jóźwik Anna. 2017. "Diagonalne systemy konstrukcyjne w budynkach wysokich". Materiały Budowlane 544 (12): 69-73. DOI: 10.15199/33.2017.12.21

J. Wróblewska, R. Kowalski, M. Abramowicz – Nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze / Non-destructive methods of the assessment of concrete in structure after fire ... 74
cytuj/citation: Wróblewska Julia, Kowalski Robert, Abramowicz Marian. 2017. "Nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze". Materiały Budowlane 544 (12): 74-75. DOI: 10.15199/33.2017.12.22

T. Piotrowski, P. Prochoń – Przykłady stosowania wymagań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej / Examples of using requirements for construction of nuclear power facilities ... 84
cytuj/citation: Piotrowski Tomasz, Prochoń Piotr. 2017. "Przykłady stosowania wymagań dotyczących budowy obiektów energetyki jądrowej". Materiały Budowlane 544 (12): 84-85. DOI: 10.15199/33.2017.12.25

TEMAT WYDANIA – Wykończanie obiektów

P. Krause, A. Szymanowska-GwiżdżPosadzki ceramiczne a bezpieczeństwo użytkowania ... 3
cytuj: Krause Paweł, Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka. 2017. "Posadzki ceramiczne a bezpieczeństwo użytkowania". Materiały Budowlane 544 (12): 3-4. DOI: 10.15199/33.2017.12.01

Cerrad (reklama)

K. Kulig, D. Kostrzewska-MatyniaZasady układania gresowych płyt wielkoformatowych XXL ... 6
cytuj: Kulig Krzysztof, Kostrzewska-Matynia Danuta. 2017. "Zasady układania gresowych płyt wielkoformatowych XXL". Materiały Budowlane 544 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2017.12.02

Frontale (reklama)

Pomysł na oryginalne wnętrze – farby strukturalne i tynki dekoracyjne marki Fox Dekorator ... 12
A. Wiejak, A. AbramOcena podatności sufitów napinanych na wzrost mikroorganizmów ... 14
cytuj: Wiejak Anna, Abram Alicja. 2017. "Ocena podatności sufitów napinanych na wzrost mikroorganizmów". Materiały Budowlane 544 (12): 14-15. DOI: 10.15199/33.2017.12.04

BASF (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. ŁaskawiecWilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego ... 20
cytuj: Łaskawiec Katarzyna. 2017. "Wilgotność ścian w budynkach z betonu komórkowego". Materiały Budowlane 544 (12): 20-21. DOI: 10.15199/33.2017.12.06

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaNieprawidłowe mocowanie membrany wstępnego krycia za pomocą takera ... 22
cytuj: Patoka Krzysztof. 2017. "Nieprawidłowe mocowanie membrany wstępnego krycia za pomocą takera". Materiały Budowlane 544 (12): 22-23. DOI: 10.15199/33.2017.12.07

OCHRONA ŚRODOWISKA

Z. Mikołajczyk, K. PieklakGeotekstronika a bezpieczeństwo transportu ... 33
cytuj: Mikołajczyk Zbigniew, Pieklak Katarzyna. 2017. "Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu". Materiały Budowlane 544 (12): 33-36. DOI: 10.15199/33.2017.12.11

ZCB Owczary (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P. WoyciechowskiO porównywaniu charakterystyk środowiskowych wyrobów. Komentarz do artykułu z nr 9/2017 miesięcznika „Materiały Budowlane” ... 48

Painpol (reklama)

Track Tec (reklama)

M. Najduchowska, D. KalarusWpływ warunków przygotowania i pielęgnacji próbek betonu pobieranych na placu budowy na wytrzymałość na ściskanie ... 66
cytuj: Najduchowska Marzena, Kalarus Dariusz. 2017. "Wpływ warunków przygotowania i pielęgnacji próbek betonu pobieranych na placu budowy na wytrzymałość na ściskanie". Materiały Budowlane 544 (12): 66-68. DOI: 10.15199/33.2017.12.20

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 76

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ZADANIE 12 – Budowanie kapitału społecznego ... 77

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2017 roku ... 78
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2017 roku". Materiały Budowlane 544 (12): 78-80. DOI: 10.15199/33.2017.12.23

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2017 roku ... 81
cytuj: Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2017 roku". Materiały Budowlane 544 (12): 81-82. DOI: 10.15199/33.2017.12.24

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w październiku 2017 roku ... 83

K. WiśniewskaPrzyszłość budownictwa – optymistyczna czy pesymistyczna? ... 86

KONFERENCJE

Wokół idei budowy dróg z nawierzchnią betonową ... 87

D. MatyniaStowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Uniwersytecie Zielonogórskim ... 88

K. WiśniewskaŚląski Dzień Budowlanych 2017 w kilku odsłonach ... 90

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Rytwińska-RaszSolidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy po zmianie przepisów ... 91
cytuj: Rytwińska-Rasz Magdalena. 2017. "Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy po zmianie przepisów". Materiały Budowlane 544 (12): 91-93. DOI: 10.15199/33.2017.12.26

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94
Prenumerata dla szkół średnich ... 95