NUMER 7/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Promat TOP (reklama)

Rockwool (reklama)

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

P. Sulik, P. TurkowskiOdporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku ... 2
cytuj : Sulik Paweł, Turkowski Piotr. 2017. "Odporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku". Materiały Budowlane 539 (7): 2-3. DOI: 10.15199/33.2017.07.01 
G. Woźniak, M. ŁukomskiOdporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań ... 4
cytuj : Woźniak Grzegorz, Łukomski Marek. 2017. "Odporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań". Materiały Budowlane 539 (7): 4-7. DOI: 10.15199/33.2017.07.02 

Styropian.men (reklama)

A. Kolbrecki, B. K. PapisBadania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej ... 9
cytuj : Kolbrecki Andrzej, Papis Bartłomiej Krzysztof. 2017. "Badania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej". Materiały Budowlane 539 (7): 9-10. DOI: 10.15199/33.2017.07.03
J. Wróblewska, R. Kowalski, M. AbramowiczLaboratoryjne metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze ... 11
cytuj : Wróblewska Julia, Kowalski Robert, Abramowicz Marian. 2017. "Laboratoryjne metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze". Materiały Budowlane 539 (7): 11-12. DOI: 10.15199/33.2017.07.04

Grupa Silikaty (reklama)

System Horyzont (reklama)

B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. SulikIzolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych ... 15
cytuj : Sędłak Bartłomiej, Kinowski Jacek, Roszkowski Paweł, Sulik Paweł. 2017. "Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych". Materiały Budowlane 539 (7): 15018. DOI: 10.15199/33.2017.07.05

Alufire (reklama)

B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. SulikUszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza ... 20
cytuj : Sędłak Bartłomiej, Kinowski Jacek, Roszkowski Paweł, Sulik Paweł. 2017. "Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza". Materiały Budowlane 539 (7): 20-23. DOI: 10.15199/33.2017.07.06

Carboline (reklama)

M. DregerMogłoby być mniej pożarów dachów i poddaszy ... 24
cytuj : Dreger Maria. 2017. "Mogłoby być mniej pożarów dachów i poddaszy". Materiały Budowlane 539 (7): 24-25. DOI: 10.15199/33.2017.07.07

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. MisiewiczOkreślanie długości ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego odpornych na zarysowania skurczowe ... 26
cytuj : Misiewicz Lech. 2017. "Określanie długości ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego odpornych na zarysowania skurczowe". Materiały Budowlane 539 (7): 26-27. DOI: 10.15199/33.2017.07.08

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

L. Czarnecki, J. Deja, K. Furtak, A. Halicka, O. Kapliński, M. Kaszyńska, M. Kruk, K. Kuczyński, E. Szczechowiak, J. ŚliwińskiIdee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa ... 28
cytuj : Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Andrzej, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek. 2017. "Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa". Materiały Budowlane 539 (7): 28-33. DOI: 10.15199/33.2017.07.09
L. Czarnecki, J. Deja, K. Furtak, A. Halicka, O. Kapliński, M. Kaszyńska, M. Kruk, K. Kuczyński, E. Szczechowiak, J. ŚliwińskiIdee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju ... 34
cytuj : Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Andrzej, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek. 2017. "Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju". Materiały Budowlane 539 (7): 34-39. DOI: 10.15199/33.2017.07.10

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaPokrycia z pasm blachy i ich wentylacja ... 40
cytuj : Patoka Krzysztof. 2017. "Pokrycia z pasm blachy i ich wentylacja". Materiały Budowlane 539 (7): 40-41. DOI: 10.15199/33.2017.07.11

PRAKTYKA BUDOWLANA

E. Piotrowicz, E. StępieńBadania pilotażowe drewnianych belek stropowych pochodzących z zabytkowego budynku Młyna Rothera w Bydgoszczy ... 42
cytuj : Piotrowicz Elżbieta, Stępień Ewa. 2017. "Badania pilotażowe drewnianych belek stropowych pochodzących z zabytkowego budynku Młyna Rothera w Bydgoszczy". Materiały Budowlane 539 (7): 42-44. DOI: 10.15199/33.2017.07.12
M. SobolNowy materiał nanostrukturalny do termoizolacji budynków ... 45
P. Knyziak, M. UrbańskiOcena jakości dźwigarów szalunkowych w świetle warunków normowych i użytkowych ... 46
cytuj : Knyziak Piotr, Urbański Marek. 2017. "Ocena jakości dźwigarów szalunkowych w świetle warunków normowych i użytkowych". Materiały Budowlane 539 (7): 46-47. DOI: 10.15199/33.2017.07.13

BADANIA, NAUKA I TECHNIKA

D. M. Gil, G. L. GolewskiWpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu ... 48
cytuj : Gil Damian Marek, Golewski Grzegorz Ludwik. 2017. "Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu". Materiały Budowlane 539 (7): 48-49. DOI: 10.15199/33.2017.07.14
K. Kalinowska-WichrowskaWpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego ... 50
cytuj : Kalinowska-Wichrowska Katarzyna. 2017. "Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego". Materiały Budowlane 539 (7): 50-52. DOI: 10.15199/33.2017.07.15
M. Grabowski, C. Rutkowski, J. WernikOkreślenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych ... 53
cytuj : Grabowski Mirosław, Rutkowski Cezary, Wernik Jacek. 2017. "Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych". Materiały Budowlane 539 (7): 53-54. DOI: 10.15199/33.2017.07.16

AGS (reklama)

M. Grabowski, C. Rutkowski, J. WernikSymulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych ... 56
cytuj : Grabowski Mirosław, Rutkowski Cezary, Wernik Jacek. 2017. "Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych". Materiały Budowlane 539 (7): 56-57. DOI: 10.15199/33.2017.07.17
M. Brodňan, F. Bahleda, P. Koteš, W. Kubissa, M. StrieškaDiagnostic and repair of sewage treatment plant tanks in Žilina ... 58
cytuj : Brodňan Miroslav, Bahleda František, Koteš Peter, Kubissa Wojciech, Strieška Miroslav. 2017. "Diagnostic and repair of sewage treatment plant tanks in Žilina". Materiały Budowlane 539 (7): 58-60. DOI: 10.15199/33.2017.07.18
S. Pogonowska, W. DornowskiAnaliza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym ... 61
cytuj : Pogonowska Sylwia, Dornowski Wojciech. 2017. "Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym". Materiały Budowlane 539 (7): 61-62. DOI: 10.15199/33.2017.07.19
R. Chmielewski, P. MuzolfAnaliza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym ... 63
cytuj : Chmielewski Ryszard, Muzolf Paweł. 2017. "Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym". Materiały Budowlane 539 (7): 63-65. DOI: 10.15199/33.2017.07.20
R. Chmielewski, D. WaliszewskiZależność Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR od układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych ... 66
cytuj : Chmielewski Ryszard, Waliszewski Damian. 2017. "Zależność Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR od układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych". Materiały Budowlane 539 (7): 66-67. DOI: 10.15199/33.2017.07.21
M. Gałuszka, M. Betlej, H. CiurejKształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix ... 68
cytuj : Gałuszka Michał, Betlej Michał, Ciurej Henryk. 2017. "Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix". Materiały Budowlane 539 (7): 68-70. DOI: 10.15199/33.2017.07.22
R. Roszczyc, M. SzkobodzińskiWpływ metody rozdziału oddziaływań poziomych na wartości obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej ... 71
cytuj : Roszczyc Rafał, Szkobodziński Marcin. 2017. "Wpływ metody rozdziału oddziaływań poziomych na wartości obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej". Materiały Budowlane 539 (7): 71-73. DOI: 10.15199/33.2017.07.23
Sz. Karczewski, Ł. SadowskiAnaliza porównawcza charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem na pograniczu polsko-czeskim ... 74
cytuj : Karczewski Szymon, Sadowski Łukasz. 2017. "Analiza porównawcza charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem na pograniczu polsko-czeskim". Materiały Budowlane 539 (7): 74-75. DOI: 10.15199/33.2017.07.24

BIM W BUDOWNICTWIE

D. Kasznia Wersje BIM ... 76
cytuj : Kasznia Dariusz. 2017. "Wersje BIM". Materiały Budowlane 539 (7): 76-77. DOI: 10.15199/33.2017.07.25

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 78

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

E. StaniszewskaWprowadzanie do obrotu wyrobów w kontekście obowiązków uczestników procesu budowlanego ... 79
cytuj : Staniszewska Edyta. 2017. "Wprowadzanie do obrotu wyrobów w kontekście obowiązków uczestników procesu budowlanego". Materiały Budowlane 539 (7): 79-81. DOI: 10.15199/33.2017.07.26

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2017 roku ... 82
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w maju 2017 roku". Materiały Budowlane 539 (7): 82-84. DOI: 10.15199/33.2017.07.27 
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2017 roku ... 85
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2017 roku". Materiały Budowlane 539 (7): 85-86. DOI: 10.15199/33.2017.07.28
G. Bajorek, M. Gruszczyński, Z. KohutekZasady znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym ... 87
cytuj : Bajorek Grzegorz, Gruszczyński Maciej, Kohutek Zdzisław. 2017. "Zasady znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym". Materiały Budowlane 539 (7): 87-88. DOI: 10.15199/33.2017.07.29
M. KaszyńskaKonferencja „Awarie budowlane” 2017 ... 88
Znamy najlepsze marki materiałów budowlanych ... 90

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? Zadanie 7 – twórzmy odpowiedni klimat do budowania wspólnego dobrobytu ... 91

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96

ZCB Owczary (reklama)

Icopal (reklama)