logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 7/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Strona I - Promat TOP (reklama)
Strona II - Rockwool (reklama)
Strona III - ZCB Owczary (reklama)
Strona IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

P. Sulik, P. Turkowski – Odporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku / Fire resistance of building’s main load bearing structure elements with separating function ... 2
cytuj : Sulik Paweł, Turkowski Piotr. 2017. "Odporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku". Materiały Budowlane 539 (7): 2-3. DOI: 10.15199/33.2017.07.01 

G. Woźniak, M. Łukomski – Odporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań / Fire resistance of floors made of hollow core slabs according to standards and tests ... 4
cytuj : Woźniak Grzegorz, Łukomski Marek. 2017. "Odporność ogniowa stropów z płyt kanałowych sprężonych w świetle norm i wyników badań". Materiały Budowlane 539 (7): 4-7. DOI: 10.15199/33.2017.07.02 

A. Kolbrecki, B. K. Papis – Badania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej / Study of continuous smouldering process on example of mineral wool ... 9
cytuj : Kolbrecki Andrzej, Papis Bartłomiej Krzysztof. 2017. "Badania procesu ciągłego tlenia na przykładzie wełny mineralnej". Materiały Budowlane 539 (7): 9-10. DOI: 10.15199/33.2017.07.03

J. Wróblewska, R. Kowalski, M. Abramowicz – Laboratoryjne metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze / Laboratory methods of the assessment of concrete in structure after fire ... 11
cytuj : Wróblewska Julia, Kowalski Robert, Abramowicz Marian. 2017. "Laboratoryjne metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze". Materiały Budowlane 539 (7): 11-12. DOI: 10.15199/33.2017.07.04

B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik – Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych / Fire insulation of walls with butt jointed glazing ... 15
cytuj : Sędłak Bartłomiej, Kinowski Jacek, Roszkowski Paweł, Sulik Paweł. 2017. "Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych". Materiały Budowlane 539 (7): 15018. DOI: 10.15199/33.2017.07.05

B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik – Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza / Fire resistance of linear joint seals with movement capability ... 20
cytuj : Sędłak Bartłomiej, Kinowski Jacek, Roszkowski Paweł, Sulik Paweł. 2017. "Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza". Materiały Budowlane 539 (7): 20-23. DOI: 10.15199/33.2017.07.06

L. Czarnecki, J. Deja, K. Furtak, A. Halicka, O. Kapliński, M. Kaszyńska, M. Kruk, K. Kuczyński, E. Szczechowiak, J. Śliwiński – Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa / Ideas shaping innovation challenges of construction technology In searching of construction development paradigm ... 28
cytuj : Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Andrzej, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek. 2017. "Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa". Materiały Budowlane 539 (7): 28-33. DOI: 10.15199/33.2017.07.09

L. Czarnecki, J. Deja, K. Furtak, A. Halicka, O. Kapliński, M. Kaszyńska, M. Kruk, K. Kuczyński, E. Szczechowiak, J. Śliwiński – Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju / Ideas shaping innovation challenges of construction technology Development trends ... 34
cytuj : Czarnecki Lech, Deja Jan, Furtak Kazimierz, Halicka Andrzej, Kapliński Oleg, Kaszyńska Maria, Kruk Marcin, Kuczyński Krzysztof, Szczechowiak Edward, Śliwiński Jacek. 2017. "Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju". Materiały Budowlane 539 (7): 34-39. DOI: 10.15199/33.2017.07.10

E. Piotrowicz, E. Stępień – Badania pilotażowe drewnianych belek stropowych pochodzących z zabytkowego budynku Młyna Rothera w Bydgoszczy / Pilot study of wooden ceiling beams from the historic Rother’s Mill in Bydgoszcz ... 42
cytuj : Piotrowicz Elżbieta, Stępień Ewa. 2017. "Badania pilotażowe drewnianych belek stropowych pochodzących z zabytkowego budynku Młyna Rothera w Bydgoszczy". Materiały Budowlane 539 (7): 42-44. DOI: 10.15199/33.2017.07.12

P. Knyziak, M. Urbański – Ocena jakości dźwigarów szalunkowych w świetle warunków normowych i użytkowych / Evaluation of the quality of formwork girders in respect to the code and maintenance condi ... 46
cytuj : Knyziak Piotr, Urbański Marek. 2017. "Ocena jakości dźwigarów szalunkowych w świetle warunków normowych i użytkowych". Materiały Budowlane 539 (7): 46-47. DOI: 10.15199/33.2017.07.13

D. M. Gil, G. L. Golewski – Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu / Effect of addition of silica fume and siliceous fly ash, on the concrete critical stress intensity factor ... 48
cytuj : Gil Damian Marek, Golewski Grzegorz Ludwik. 2017. "Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu". Materiały Budowlane 539 (7): 48-49. DOI: 10.15199/33.2017.07.14

K. Kalinowska-Wichrowska – Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego / The effect of maturation conditions on the properties of cement composites with additional crushed cement paste ... 50
cytuj : Kalinowska-Wichrowska Katarzyna. 2017. "Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego". Materiały Budowlane 539 (7): 50-52. DOI: 10.15199/33.2017.07.15

M. Grabowski, C. Rutkowski, J. Wernik – Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych / Determining of angle brackets of thermal conductivity coefficient value ... 53
cytuj : Grabowski Mirosław, Rutkowski Cezary, Wernik Jacek. 2017. "Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych". Materiały Budowlane 539 (7): 53-54. DOI: 10.15199/33.2017.07.16

M. Grabowski, C. Rutkowski, J. Wernik – Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych / Numerical simulations and thermography tests of angle brackets ... 56
cytuj : Grabowski Mirosław, Rutkowski Cezary, Wernik Jacek. 2017. "Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych". Materiały Budowlane 539 (7): 56-57. DOI: 10.15199/33.2017.07.17

M. Brodňan, F. Bahleda, P. Koteš, W. Kubissa, M. Strieška – Diagnostic and repair of sewage treatment plant tanks in Žilina / Diagnostyka i naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków w Żilinie ... 58
cytuj : Brodňan Miroslav, Bahleda František, Koteš Peter, Kubissa Wojciech, Strieška Miroslav. 2017. "Diagnostic and repair of sewage treatment plant tanks in Žilina". Materiały Budowlane 539 (7): 58-60. DOI: 10.15199/33.2017.07.18

S. Pogonowska, W. Dornowski – Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym / Analysis of reinforced wooden beam under dynamic load ... 61
cytuj : Pogonowska Sylwia, Dornowski Wojciech. 2017. "Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym". Materiały Budowlane 539 (7): 61-62. DOI: 10.15199/33.2017.07.19

R. Chmielewski, P. Muzolf – Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym / The analysis of CWR railway track behaviour under thermal load ... 63
cytuj : Chmielewski Ryszard, Muzolf Paweł. 2017. "Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym". Materiały Budowlane 539 (7): 63-65. DOI: 10.15199/33.2017.07.20

R. Chmielewski, D. Waliszewski – Zależność Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR od układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych / Dependence of Californian Bearing Ratio CBR from the layout of road pavement layers ... 66
cytuj : Chmielewski Ryszard, Waliszewski Damian. 2017. "Zależność Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR od układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych". Materiały Budowlane 539 (7): 66-67. DOI: 10.15199/33.2017.07.21

M. Gałuszka, M. Betlej, H. Ciurej – Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix / Forming the geometry of helix footbridge ... 68
cytuj : Gałuszka Michał, Betlej Michał, Ciurej Henryk. 2017. "Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix". Materiały Budowlane 539 (7): 68-70. DOI: 10.15199/33.2017.07.22

R. Roszczyc, M. Szkobodziński – Wpływ metody rozdziału oddziaływań poziomych na wartości obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej / The effect of choice of lateral load distribution method on the values of the loads in shear walls of wood frame buildings ... 71
cytuj : Roszczyc Rafał, Szkobodziński Marcin. 2017. "Wpływ metody rozdziału oddziaływań poziomych na wartości obciążenia tarcz ściennych budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej". Materiały Budowlane 539 (7): 71-73. DOI: 10.15199/33.2017.07.23

Sz. Karczewski, Ł. Sadowski – Analiza porównawcza charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem na pograniczu polsko-czeskim / Comparative analysis of the ground snow load in the polish – czech borderland ... 74
cytuj : Karczewski Szymon, Sadowski Łukasz. 2017. "Analiza porównawcza charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem na pograniczu polsko-czeskim". Materiały Budowlane 539 (7): 74-75. DOI: 10.15199/33.2017.07.24

 

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Styropian.men (reklama)

Grupa Silikaty (reklama)

System Horyzont (reklama)

Alufire (reklama)

Carboline (reklama)

M. DregerMogłoby być mniej pożarów dachów i poddaszy ... 24
cytuj : Dreger Maria. 2017. "Mogłoby być mniej pożarów dachów i poddaszy". Materiały Budowlane 539 (7): 24-25. DOI: 10.15199/33.2017.07.07

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. MisiewiczOkreślanie długości ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego odpornych na zarysowania skurczowe ... 26
cytuj : Misiewicz Lech. 2017. "Określanie długości ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego odpornych na zarysowania skurczowe". Materiały Budowlane 539 (7): 26-27. DOI: 10.15199/33.2017.07.08

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaPokrycia z pasm blachy i ich wentylacja ... 40
cytuj : Patoka Krzysztof. 2017. "Pokrycia z pasm blachy i ich wentylacja". Materiały Budowlane 539 (7): 40-41. DOI: 10.15199/33.2017.07.11

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. SobolNowy materiał nanostrukturalny do termoizolacji budynków ... 45

AGS (reklama)

BIM W BUDOWNICTWIE

D. Kasznia Wersje BIM ... 76
cytuj : Kasznia Dariusz. 2017. "Wersje BIM". Materiały Budowlane 539 (7): 76-77. DOI: 10.15199/33.2017.07.25

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 78

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

E. StaniszewskaWprowadzanie do obrotu wyrobów w kontekście obowiązków uczestników procesu budowlanego ... 79
cytuj : Staniszewska Edyta. 2017. "Wprowadzanie do obrotu wyrobów w kontekście obowiązków uczestników procesu budowlanego". Materiały Budowlane 539 (7): 79-81. DOI: 10.15199/33.2017.07.26

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2017 roku ... 82
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w maju 2017 roku". Materiały Budowlane 539 (7): 82-84. DOI: 10.15199/33.2017.07.27 
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2017 roku ... 85
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2017 roku". Materiały Budowlane 539 (7): 85-86. DOI: 10.15199/33.2017.07.28
G. Bajorek, M. Gruszczyński, Z. KohutekZasady znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym ... 87
cytuj : Bajorek Grzegorz, Gruszczyński Maciej, Kohutek Zdzisław. 2017. "Zasady znakowania betonu towarowego znakiem budowlanym". Materiały Budowlane 539 (7): 87-88. DOI: 10.15199/33.2017.07.29
M. KaszyńskaKonferencja „Awarie budowlane” 2017 ... 88
Znamy najlepsze marki materiałów budowlanych ... 90

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? Zadanie 7 – twórzmy odpowiedni klimat do budowania wspólnego dobrobytu ... 91

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96