logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 4/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SOLBET (reklama)

PEKABEX (reklama)

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

L. MisiewiczKrajowy rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2016 r. ... 2
cytuj : Lech Misiewicz. 2017. " Krajowy rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2016 r. ". Materiały Budowlane 536 (4): 2-3. DOI: 10.15199/33.2017.04.01
T. RybarczykŚciany z ociepleniem w systemie SOLBET ... 4
Innowacyjność rozwiązań w Systemie Śniadowo – TERMOBLOCZEK TR ... 6
Ł. DrobiecAnaliza naprężeń i odkształceń w strefie podokiennej muru. Badania modeli ścian ... 7
cytuj : Łukasz Drobiec. 2017. " Analiza naprężeń i odkształceń w strefie podokiennej muru. Badania modeli ścian ". Materiały Budowlane 536 (4): 7-8. DOI: 10.15199/33.2017.04.02
R. JaniakH+H dBlok – element Systemu Budowy H+H przeznaczony do ścian tłumiących hałas ... 9
cytuj : Janiak Robert. 2017. " H+H dBlok – element Systemu Budowy H+H przeznaczony do ścian tłumiących hałas ". Materiały Budowlane 536 (4): 9-10. DOI: 10.15199/33.2017.04.03

H+H (reklama)

P. KarpińskiNowe systemy ociepleń ATLAS ... 12
J. Szulc, M. LechmanZarysowania niekonstrukcyjnych ścian murowanych budynku w stadium realizacji ... 14
cytuj : Szulc Jarosław, Lechman Marek. 2017. " Zarysowania niekonstrukcyjnych ścian murowanych budynku w stadium realizacji ". Materiały Budowlane 536 (4): 14-16. DOI: 10.15199/33.2017.04.04

TERMALICA (reklama)

M. RzeszutkoPorotherm – nowoczesne rozwiązania jednowarstwowych ścian ceramicznych ... 18
Wybrane parametry techniczne zapraw murarskich ... 20
R. JasińskiBadania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu ... 21
cytuj : Jasiński Radosław. 2017. " Badania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu ". Materiały Budowlane 536 (4): 21-26. DOI: 10.15199/33.2017.04.05

REMMERS (reklama)

Ściany budynków w SYSTEMIE SILIKATY ... 28
P. Skupień, M. Niesyczyński, W. DerkowskiŚciany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji ... 30
cytuj : Skupień Piotr, Niesyczyński Mariusz, Derkowski Wit. 2017. " Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji ". Materiały Budowlane 536 (4): 30-32. DOI: 10.15199/33.2017.04.06
Aranżujesz mieszkanie? Nie zapomnij o… powietrzu! ... 33
Energooszczędna ceramika budowlana ... 34

ZCB OWCZARY (reklama)

K. Schabowicz, M. SzymkówElewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej ... 36
cytuj : Schabowicz Krzysztof, Szymków Mateusz. 2017. " Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji drewnianej ". Materiały Budowlane 536 (4): 36-38. DOI: 10.15199/33.2017.04.07

EQUITONE (reklama)

M. Niesyczyński, P. Skupień, W. DerkowskiProjektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych ... 40
cytuj : Niesyczyński Mariusz, Skupień Piotr, Derkowski Wit. 2017. " Projektowanie płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych ". Materiały Budowlane 536 (4): 40-42. DOI: 10.15199/33.2017.04.08

Schöck (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne

O realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce ... 44

STALPRODUKT (reklama)

A. Madaj, K. MossorAnaliza skuteczności sprężenia zewnętrznego wielodźwigarowego mostu drogowego o przęsłach z dźwigarów kablobetonowych ... 47
cytuj : Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2017. " Analiza skuteczności sprężenia zewnętrznego wielodźwigarowego mostu drogowego o przęsłach z dźwigarów kablobetonowych ". Materiały Budowlane 536 (4): 47-50. DOI: 10.15199/33.2017.04.09

GSI (reklama)

T. Z. Błaszczyński, M. Osesek, B. Gwozdowski, M. IlskiZabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji ... 52
cytuj : Błaszczyński Z. Tomasz, Osesek Mateusz, Gwozdowski Błażej, Ilski Mirosław. 2017. " Zabezpieczanie żelbetowych obiektów inżynierskich metodą hydrofobizacji ". Materiały Budowlane 536 (4): 52-54. DOI: 10.15199/33.2017.04.10

P&T (reklama)

Zemdrain® – doskonała jakość powierzchni betonu – beton architektoniczny .... 56
K. Żółtowski, P. KalitowskiMost zwodzony przez Martwą Wisłę w Gdańsku-Sobieszewie – wybrane zagadnienia dynamiczne ... 58
cytuj : Żółtowski Krzysztof, Kalitowski Przemysław. 2017. " Most zwodzony przez Martwą Wisłę w Gdańsku-Sobieszewie – wybrane zagadnienia dynamiczne ". Materiały Budowlane 536 (4): 58-60. DOI: 10.15199/33.2017.04.11

VISTAL (reklama)

20-lecie firmy ViaCon Polska – rozmowa ze Stanisławą Grzelską, Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Technicznych i Marketingu w firmie ViaCon Polska ... 62

VIACON (reklama)

A. Czuchnicki, J. WasilkowskiGzymsy na obiektach mostowych ... 64
cytuj : Czuchnicki Adam, Wasilkowski Janusz. 2017. " Gzymsy na obiektach mostowych ". Materiały Budowlane 536 (4): 64-66. DOI: 10.15199/33.2017.04.12
M. Batog, D. Dziuk, P. Malinowski, G. GajCementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A. ... 67
cytuj : Batog Maciej, Dziuk Damian, Malinowski Przemysław, Gaj Grzegorz. 2017. " Cementy specjalne i spoiwa drogowe w ofercie Górażdże Cement S.A. ". Materiały Budowlane 536 (4): 67-69.
W. RyżyńskiNawierzchnie dróg lokalnych i placów z betonu wałowanego ... 70
cytuj : Ryżyński Władysław. 2017. " Nawierzchnie dróg lokalnych i placów z betonu wałowanego ". Materiały Budowlane 536 (4): 70-71. DOI: 10.15199/33.2017.04.13
Stawiamy na innowacyjność i profesjonalizm – rozmowa z Tomaszem Odrzywolskim, Prezesem PPMD KRUSZBET S.A. ... 72

KRUSZBET (reklama)

J. Bohatkiewicz, M. Jukowski, M. DębińskiPrzyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym... 74

cytuj : Bohatkiewicz Janusz, Jukowski Michał, Dębiński Marcin. 2017. " Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym ". Materiały Budowlane 536 (4): 74-76. DOI: 10.15199/33.2017.04.14
K. Błażejowski, M. Wójcik-WiśniewskaKierunki rozwoju nawierzchni asfaltowych ... 77
cytuj : Błażejowski Krzysztof, Wójcik-Wiśniewska Marta. 2017. " Kierunki rozwoju nawierzchni asfaltowych ". Materiały Budowlane 536 (4): 77-79. DOI: 10.15199/33.2017.04.15
K. GermaniukUszkodzenia nawierzchni na mostach i w strefie połączenia drogi z mostem ... 80
cytuj : Germaniuk Krzysztof. 2017. " Uszkodzenia nawierzchni na mostach i w strefie połączenia drogi z mostem ". Materiały Budowlane 536 (4): 80-83. DOI: 10.15199/33.2017.04.16
Seminarium „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” ... 84

FAKRO (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

E. Sauć Jak zmniejszyć koszt budowy dachu płaskiego? ... 86

SWISSPOR (reklama)

K. PatokaDachowe zadania dla prawników ... 88
cytuj : Patoka Krzysztof. 2017. " Dachowe zadania dla prawników ". Materiały Budowlane 536 (4): 88-89. DOI: 10.15199/33.2017.04.17

BIM W BUDOWNICTWIE

D. KaszniaBIM – nowe ścieżki kariery ... 91
cytuj : Kasznia Dariusz. 2017. " BIM – nowe ścieżki kariery ". Materiały Budowlane 536 (4): 91-93. DOI: 10.15199/33.2017.04.18

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

J. Kinowski, P. SulikWymaganie dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad ... 94
cytuj : Kinowski Jacek, Suli Paweł. 2017. " Wymaganie dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad ". Materiały Budowlane 536 (4): 94-95. DOI: 10.15199/33.2017.04.19

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. HołaOchrona i naprawa konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504 ... 96
cytuj : Hoła Jerzy. 2017. " Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504 ". Materiały Budowlane 536 (4): 96.
L. CzarneckiPoprawne słownictwo techniczne ułatwia skuteczną komunikację ... 97
cytuj : Czarnecki Lech. 2017. " Poprawne słownictwo techniczne ułatwia skuteczną komunikację ". Materiały Budowlane 536 (4): 97.

RYNEK BUDOWLANY

Barometr budowlanej wiosny wskazuje na pogodę – rozmowa z Mirosławem Lubarskim, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Marketingu Grupy PSB S.A. ... 98
A. Węglarz Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa .... 101
cytuj : Węglarz Arkadiusz. 2017. " Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa ". Materiały Budowlane 536 (4): 101. DOI: 10.15199/33.2017.04.20
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dwóch miesięcy 2017 roku ... 102
cytuj : Kobylarz Janusz. 2017. " Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dwóch miesięcy 2017 roku ". Materiały Budowlane 536 (4): 102-103. DOI: 10.15199/33.2017.04.21
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2017 roku ... 104
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2017. " Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2017 roku ". Materiały Budowlane 536 (4): 104-106. DOI: 10.15199/33.2017.04.22

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? Zadanie 4 – doskonalić prawa Unii Europejskiej ... 107
cytuj : Dąbrowski Paweł J. . 2017. " Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ". Materiały Budowlane 536 (4): 107.

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 108

KONFERENCJE 109

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 110

Prenumerata dla szkół średnich ... 112

STRABAG (reklama)

ICOPAL (reklama)