logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Karolina Knapik, dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Pol. Śl.
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wykorzystania popiołów lotnych, z wybranej elektrowni stosującej fluidalne spalanie węgla, do celów wzmacniania podłoża gruntowego. Autorzy udowadniają, że materiały powstałe jako uboczny produkt spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach mogą stanowić korzystną ekonomicznie alternatywę dla cementu.

Słowa kluczowe: popiół lotny, fluidalne spalanie węgla, grunt spoisty, grunt niespoisty, wytrzymałość na ściskanie.

***

Compression strength tests results of soil – binder specimens made with addition of fly ash

Using waste materials from coal combustion in power plants and thermal power stations for ground improvement can provide beneficial alternative for commonly used cement. Physical and chemical composition of fly ash are connected with the chemical composition of combusted raw materials, their orgin place and technology of combustion. Hence the fact, that fly ash from different power plants can vary significantly in terms of application for use in the field of geotechnical engineering. Paper presents initial test results made for the use of fly ash from power plant, in which fluidized combustion is used.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2013, strona 14-15 (spis treści >>)