logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr Magdalena Rytwińska-Rasz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji; Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie, Kancelaria Radcy Prawnego, dr Magdalena Rytwińska-Rasz

DOI:10.15199/33.2014.12.24

Pytanie 1. Inwestor zawarł z architektem umowę o projekt budowlany, w której nie było zakazu powierzania wykonania obowiązków w niej określonych innej osobie. Architekt powierzył wykonanie części prac projektowych podwykonawcom. Organ administracji architektonicznej odmówił wydania pozwolenia na budowę z uwagi na wady projektu. Charakter wad wskazywał, że stanowiły one wynik błędów jednego z podwykonawców. Kto i na jakiej podstawie odpowiada wobec inwestora za szkodę poniesioną przez niego w wyniku odmowy wydania pozwolenia na budowę z uwagi na wady projektu?

Otrzymano: 13.11.2014 r.  

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 74-77 (spis treści >>)