logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Krystyna Wiśniewska

Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, to konferencja corocznie organizowana w Katowicach od 2009 r. z inicjatywy Forum Budownictwa Śląskiego. Tegoroczne VI Śląskie Forum, które odbyło się 24 – 25 września w Katowicach, zostało zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach oraz Katowicki Oddział PZITB, a współorganizatorami były następujące organizacje i instytucje: Polska Izba Inżynierów Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Politechniki: Częstochowska; Krakowska; Lubelska; Śląska i Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, w auli której odbywały się obrady.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2014, strona 68-69 (spis treści >>)