logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Sebastian Szymczuk
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Termomodernizacja to wykonywanie robót budowlanych, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Prace termomodernizacyjne mogą polegać np. na ociepleniu zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu), na usprawnieniu systemu wentylacji, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, usprawnieniu lub wymianie źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego), usprawnieniu lub wymianie instalacji grzewczych, wprowadzeniu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, takich jak kolektory słoneczne, kotły na biomasę lub pompy ciepła.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2014, strona 83-84 (spis treści >>)