logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz, Główny Urząd Statystyczny

W lipcu br. obserwowano wyraźnie wolniejszy niż w poprzednich miesiącach spadek (w skali roku) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. W porównaniu z lipcem ub. roku, kiedy odnotowano zmniejszenie produkcji o 8,7%, wyniósł on (w cenach stałych) 5,2%, wobec spadku o 18,3% przed miesiącem. Wolniejszy niż w poprzednich miesiącach spadek sprzedaży produkcji notowano we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków – o 11,4%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 1,8%, a w specjalizujących się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 0,8%.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2013, strona 104-105 (spis treści >>)