logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Roman Gajownik Instytut Techniki Budowlanej
dr inż. Roman Jarmontowicz
mgr inż. Jan Sieczkowski Instytut Techniki Budowlanej

Nadproża w konstrukcjach murowych stanowią integralną część muru i są projektowane wg zasad określonych w Eurokodzie (EC) 6 oraz w normach z nim związanych. Zasady projektowania nadproży były w sposób bardzo ogólny podane w pierwszej polskiej wersji EC-6 z 2010 r., a następnie uszczegółowione w kolejnym wydaniu z 2013 r. [1]. Normą związaną w tym przypadku jest PN-EN 845-2 [2], udostępniona w oryginalnej wersji językowej (po angielsku).

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 4/2014, strona 22-24 (spis treści >>)