logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Wojciech Terlikowski
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Wiele budynków zabytkowych niszczeje w wyniku wieloletniego funkcjonowania bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wodą. Przykładem jest budynek kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, wzniesiony wg projektu Henryka Marconiego w latach 1861÷1893. Po analizie wszystkich informacji stwierdzono, że w wyniku braku izolacji pionowych i poziomych mury zewnętrznych ścian piwnicznych (z cegły ceramicznej pełnej) są zawilgocone, miejscami bardzo silnie. Nadmierne zawilgocenie jest spowodowane przede wszystkim kapilarnym transportem wilgoci z bocznych powierzchni ścian stykających się bezpośrednio z wilgotnym gruntem.

Autorzy opisują zakres prac osuszających i izolujących zrealizowanych w 2007 r. w budynku kościoła, które zgodnie z dokumentacją powykonawczą wykonywano metodą termofalową z zastosowaniem preparatu iniekcyjnego na bazie alkalikrzemianów.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2014, strona 34-36 (spis treści >>)