logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Tomasz Janiak, dr inż. Aleksandra Niespodziana, dr inż. Adam Grabowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bazując na autorskim algorytmie numerycznym (prezentowany w grudniowym numerze miesięcznika), przeprowadzono analizę sztywności zginanych przekrojów żelbetowych. Badano wpływ takich czynników, jak: stopień zbrojenia, klasa wytrzymałości betonu, obecność zbrojenia ściskanego, przyjęta zależność konstytutywna σc – εc. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie wykresów z komentarzem wyjaśniającym.

Słowa kluczowe: analiza nieliniowa, sztywność przekroju, żelbet.

* * *

Stiffness analysis of bent reinforced concrete cross-sections, based on nonlinear constitutive dependencies - calculation examples

On the basis of the authorial numerical algorithm (presented in December 2013 issue of „Materiały Budowlane”) the stiffness analysis of bent reinforced concrete cross-sections has been carried out. The influence of the following factors have been examined: reinforcement ratio, compressive strength classes, presence of compressive reinforcement, stress – strain relationship. The results have been presented in graphical form with explanations.

Keywords: non-linear analysis, stiffness of cross-section, reinforced concrete.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2014, strona 54-56 (spis treści >>)