logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 05/2015

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

Multipor - Ocieplanie od wewnątrz (reklama)

TEMAT WYDANIA – Naprawa i modernizacja obiektów

J. Hoła, K. SchabowiczDiagnostyka obiektów budowlanych … 3, DOI: 10.15199/33.2015.05.01
Ł. Drobiec, L. MisiewiczProblem naprawy zarysowanych ścian nienośnych wzniesionych na podatnych stropach … 8DOI: 10.15199/33.2015.05.02
Atlas – znana marka, nowa jakość … 11
B. DejaRenowacja i adaptacja zabytkowego Domu Oczyszczeń Bet Tahara na cele użyteczności publicznej … 12DOI: 10.15199/33.2015.05.03
Glina powraca do grupy nowoczesnych materiałów budowlanych … 15
Carboline Polska (reklama) … 16
Ł. Augustyński, A. Królikowska, R. ChrzanowskiOcena skuteczności zabezpieczeń cienkościennych elementów metalowych na podstawie badań eksploatacyjnych … 17DOI: 10.15199/33.2015.05.04
Fakro - przestrzeń bez ograniczeń (reklama) … 19
W. Sarosiek, B. SadowskaTermomodernizacja zespołu budynków szkolnych … 20DOI: 10.15199/33.2015.05.05
Innowacyjne systemy posadzkowe Fortemix do renowacji podłóg przemysłowych … 22
P. Berkowski, G. DmochowskiZagadnienia konstrukcyjno-materiałowe związane z adaptacją budynków poprzemysłowych na cele mieszkalne … 23DOI: 10.15199/33.2015.05.06
Viatop - jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa (reklama) … 25
M. LechmanNaprawa przemrożonej powłoki żelbetowej chłodni kominowej … 26DOI: 10.15199/33.2015.05.07
Bogata oferta firmy CEMEX … 29
Systemy szalunkowe ułatwiające prace modernizacyjne i renowacyjne … 30

ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE, MATERIAŁOWE I CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE W BUDOWNICTWIE

G. Dmochowski, P. BerkowskiProblemy konstrukcyjne rewitalizacji zabytkowego pałacu w centrum Wrocławia … 31DOI: 10.15199/33.2015.05.08
T. Janiak, A. Niespodziana, A. GrabowskiAnaliza przyczyn awarii stropu żelbetowego … 33DOI: 10.15199/33.2015.05.09
D. BajnoTrwałość i bezpieczeństwo użytkowania pozostałości średniowiecznych fortyfikacji … 35DOI: 10.15199/33.2015.05.10
P. Berkowski, G. DmochowskiDiagnostyka prefabrykowanego, żelbetowego pawilonu handlowego w aspekcie jego modernizacji … 37DOI: 10.15199/33.2015.05.11
I. Kasprzyk, M. Sosnowska, A. PodhoreckiDestrukcja konstrukcji boiska sportowego spowodowana błędami projektowymi … 39DOI: 10.15199/33.2015.05.12
R. Antonowicz, B. StawiskiPrzyczyny załamania się podłogi sprężystej w hali sportowej … 41DOI: 10.15199/33.2015.05.13
J. Sobczak-Piąstka, M. Lachowicz, A. PodhoreckiAwaria sufitu podwieszonego nad niecką basenu w luksusowym hotelu … 42DOI: 10.15199/33.2015.05.14
A. Klimek, Z. MatkowskiUszkodzenia i naprawa obciążonych termicznie komór bioreaktorów w kompostowni … 44DOI: 10.15199/33.2015.05.15
M. Rogińska-NiesłuchowskaInteraktywne fasady przeszklone w architekturze współczesnej (w kontekście zrównoważonego rozwoju) … 46DOI: 10.15199/33.2015.05.16
E. SzafrankoMożliwości zastosowania metod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo-technologicznych w konstrukcjach budowlanych … 49DOI: 10.15199/33.2015.05.17
R. TewsStany graniczne nośności i użytkowania stalowo-betonowych belek z częściowym zespoleniem … 51DOI: 10.15199/33.2015.05.18
K. Romaniak, A. Pawlak-JakubowskaRuchome dachy z panelami sztywnymi – budowa i technologia wykonania … 53DOI: 10.15199/33.2015.05.19
M. Helenowska-PeschkeSzklane powierzchnie architektoniczne o krzywoliniowej charakterystyce – strategie rozkładu paneli … 55DOI: 10.15199/33.2015.05.20
M. GadomskaDługookresowy monitoring obiektów posadowionych na podłożu ekspansywnym … 57DOI: 10.15199/33.2015.05.21
A. KotwaAnaliza wybranych parametrów betonów z dodatkiem pyłów mineralnych i włókien polimerowych … 59DOI: 10.15199/33.2015.05.22
M. Kosior-Kazberuk, A. SulewskiOdporność betonów ze zbrojeniem rozproszonym na łuszczenie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania … 61DOI: 10.15199/33.2015.05.23
M. DobiszewskaBeton z dodatkiem mineralnego pyłu odpadowego … 63DOI: 10.15199/33.2015.05.24
P. Piekarski, P. Acalski, Ł. MrozikWybrane zagadnienia dotyczące projektowania betonów z kruszywem recyklingowym … 65DOI: 10.15199/33.2015.05.25
M. Wesołowska, A. KaczmarekWpływ struktury na parametry wilgotnościowe wybranych zapraw budowlanych … 67DOI: 10.15199/33.2015.05.26
M. Doering, Ł. MrozikAktywne środowiskowo nawierzchnie z betonowej kostki brukowej … 69DOI: 10.15199/33.2015.05.27
M. Wesołowska, A. KaczmarekWpływ ukształtowania powierzchni muru licowego na jego estetykę … 71DOI: 10.15199/33.2015.05.28
P. Acalski, A. Grzybowska, P. Piekarski, Ł. MrozikWybrane problemy nowoczesnej technologii betonu … 73DOI: 10.15199/33.2015.05.29
W. Głodkowska, M. Lehmann, M. ZiarkiewiczWytrzymałości resztkowe fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych … 75DOI: 10.15199/33.2015.05.30
S. Czarnecki, J. Hoła, Ł. SadowskiOcena morfologii powierzchni elementów betonowych za pomocą parametrów chropowatości 3D … 78DOI: 10.15199/33.2015.05.31
A. Modrzycka, A. Zawada, M. UlewiczWstępna charakterystyka popiołów lotnych ze spalania biomasy w aspekcie ich zastosowania w materiałach budowlanych … 80DOI: 10.15199/33.2015.05.32
A. Dylla, A. Dylla, P. RożekOcena metod obliczania wymiany ciepła przez podłogi na gruncie … 82DOI: 10.15199/33.2015.05.33
A. Dylla, A. Dylla, P. RożekStraty ciepła z ogrzewanego podziemia do gruntu … 84DOI: 10.15199/33.2015.05.34
P. SzczepaniakLiniowy współczynnik przenikania ciepła typowego połączenia ściany zewnętrznej z podłogą na gruncie … 86DOI: 10.15199/33.2015.05.35
M. Wesołowska, P. SzczepaniakKształtowanie węzła połączenia z gruntem w systemowym budynku niskoenergetycznym … 88DOI: 10.15199/33.2015.05.36
K. PawłowskiAnaliza strat ciepła przez wybrane przegrody budowlane w świetle nowych przepisów prawnych … 91DOI: 10.15199/33.2015.05.37
K. PawłowskiKryteria kształtowania układów materiałowych złączy przegród zewnętrznych w świetle wymagań cieplnych … 93DOI: 10.15199/33.2015.05.38
M. Dybowska, K. Pawłowski, Ł. LewandowskiOcena poprawności rozwiązań materiałowych nadproży okiennych w aspekcie cieplno-wilgotnościowym … 95DOI: 10.15199/33.2015.05.39
M. Dybowska, K. PawłowskiKształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową … 97DOI: 10.15199/33.2015.05.40
Ł. Lewandowski, M. DybowskaOptymalizacja czasu nasłonecznienia jako czynnik projektowania energooszczędnego … 100DOI: 10.15199/33.2015.05.41
K. SzopińskaOcena lokalizacji budynku pod kątem zapewnienia właściwych warunków akustycznych … 102DOI: 10.15199/33.2015.05.42
S. SuboczNakłady energetyczne na budowę domu jednorodzinnego w jego cyklu życia … 104DOI: 10.15199/33.2015.05.43

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. JasińskiWpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu … 106DOI: 10.15199/33.2015.05.44

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

T. KisilewiczWpływ izolacji termicznej ścian na mikroklimat w budynkach w okresie letnim … 110DOI: 10.15199/33.2015.05.45

DACHY

K. Patoka - Dobór stopni szczelności pokrycia do nachylenia dachu … 114DOI: 10.15199/33.2015.05.46

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

P. Sikora, E. Horszczaruk, T. Rucińska, A. Straszyńska - Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną … 116DOI: 10.15199/33.2015.05.47

PRAKTYKA BUDOWLANA

L. Czarnecki, R. GajewskiDobry Beton – dobre perspektywy … 119
M. Salamak, G. Poprawa, M. FrączekBudowa i próbne obciążenie betonowego mostu łukowego … 122DOI: 10.15199/33.2015.05.52

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

J. Rymsza - O programie LIDER albo o odejściu do lamusa przekonań większości naukowców działających w XX wieku … 125DOI: 10.15199/33.2015.05.48

KONFERENCJE

Stowarzyszenie Producentów Betonów rozpoczęło drugi cykl seminariów promujących prefabrykaty betonowe oraz ABK na krajowych uczelniach technicznych … 128
WPPK 2015 – bardzo udane spotkanie w Szczyrku … 130

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje … 132

Arbocel. Lignocel (Reklama) ... 133

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu i I kwartale 2015 roku … 134DOI: 10.15199/33.2015.05.49
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2015 roku … 137DOI: 10.15199/33.2015.05.50
K. Wiśniewska25 lat działalności Stowarzyszenia Producentów Cementu na rzecz rozwoju polskiej gospodarki … 140
M. SochackiInwestycje samorządowe motorem rynku zamówień publicznych na roboty budowlane w 2014 roku … 142DOI: 10.15199/33.2015.05.51
Obecnie stawiamy na rozwój placówek PSB-Profi – rozmowa z Bogdanem Panhirszem, dyrektorem zarządu Grupy PSB S.A. … 144
D. WilińskiPolski rynek cementu w 2014 roku … 145

Prenumerata dla uczelni wyższych … 146
Prenumerata dla szkół średnich … 148

Austrotherm - styropian dla wymagających (reklama)
ICOPAL S.A. Zduńska Wola. Monarplan systemy hydroizolacji PVC (reklama)