logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

prezes SSO Jacek MichalakStowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wyłoniło nowe władze. Od 14 czerwca 2013 r. stanowisko prezesa Zarządu sprawuje Jacek Michalak, reprezentujący Grupę Atlas. Funkcje wiceprezesów objęli Piotr Ciborowski (Henkel Polska) i Ryszard Rówiński (Sto-ispo). W skład Zarządu weszli ponadto Kamil Kiejna (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu), Rafał Adamczyk (Ejot Polska) i Waldemar Pilczek (Caparol Polska).

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, zrzeszające wiodących producentów systemów ociepleń w Polsce działa już dziesięć lat. To dwukrotnie więcej niż europejskie stowarzyszenie EAE, które we wrześniu obchodzić będzie dopiero piąte urodziny. Jak podkreślił Jacek Michalak nowy prezes SSO (na zdjęciu), w trakcie swej pierwszej dekady stowarzyszenie wyraźnie zaznaczyło obecność na polskim rynku, dysponuje więc zasobami i metodami realizacji dalszych zadań w walce o jakość polskiego rynku ociepleń, zarówno w zakresie stosowanych wyrobów, jak i wykonawstwa. – Dzisiaj Stowarzyszenie ma dwudziestu członków, jednak w Polsce jest znacznie więcej producentów złożonych systemów izolacji cieplnej. Wspólnie z kolegami z zarządu będę chciał przekonać do uczestnictwa w pracach stowarzyszenia nieobecne jeszcze w nim firmy. SSO wiele zrobiło w zakresie uświadomienia odbiorcom znaczenia kompletnych rozwiązań systemowych i te działania będą kontynuowane. Wyzwaniem dla nas jest także promowanie i wspieranie właściwych rozwiązań w przypadku konieczności naprawy znacznej liczby elewacji docieplonych w minionych latach w nieprawidłowy sposób. Początek mojej kadencji zbiega się z wejściem w życie regulacji CPR. To kolejne wyzwanie dla SSO. Chciałbym też w swoich działaniach poświęcić nieco czasu na uświadomienie polskiemu odbiorcy pozycji Stowarzyszenia oraz polskiego rynku systemów ociepleń na arenie europejskiej – zapowiedział prezes Michalak.

***

Jacek Michalak, doktor nauk chemicznych, jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria) oraz na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). Z branżą budowlaną związany zawodowo od 1996 r. w spółce Atlas, od października 2007 r. jako wiceprezes ds. rozwoju. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów i ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67. Autor i współautor wielu publikacji i referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach w kraju i zagranicą, współautor podręcznika akademickiego. Od 2003 r. prezes zarządu Atlas Sztuki, spółki prowadzącej galerię sztuki współczesnej. Żonaty, ma córkę i syna.