logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Kamil Kiejna prezes PSPSPodczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, które odbyło się 10 maja br., wyłoniono władze na nową kadencję. Stanowisko prezesa powierzono ponownie Kamilowi Kiejnie, jednemu z założycieli PSPS, nie zmienił się również skład Zarządu.


Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wyłoniło władze na nową, roczną kadencję. Walne Zgromadzenie członków PSPS, które odbyło się 10 maja br., zadecydowało o pozostawieniu dotychczasowego Zarządu, pełniącego funkcję od maja 2012 r.
Stanowisko prezesa ponownie objął Kamil Kiejna (na fotografii), jeden z założycieli PSPS. Członkami Zarządu zostali ponadto Anna Śpiewak (Austrotherm), Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm) i Tomasz Skowronek (Barda). Reelekcja oznacza kontynuację dotychczasowej polityki Stowarzyszenia, w szczególności działań na rzecz jakości wyrobów ze styropianu prowadzonych w ramach Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian”.

– Po blisko roku od rozpoczęcia Programu „Gwarantowany Styropian” producenci zrzeszeni w naszej organizacji pozytywnie ocenili jego efekty. Program cieszy się również zainteresowaniem i dobrą opinią konsumentów. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na jakość styropianu, udało się też zbudować świadomość wstępnej metody jego samodzielnej weryfikacji poprzez proste zważenie paczki. Producenci odpowiadają na oczekiwania rynku, dzięki czemu dobry styropian w budownictwie staje się standardem – powiedział prezes Kamil Kiejna. W ramach akcji stowarzyszenie planuje dalsze działania edukacyjne i informacyjne oraz stały, regularny monitoring jakości wyrobów wprowadzonych do obrotu.

Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian”

Wśród podejmowanych przez PSPS inicjatyw są też między innymi aktywne prace na rzecz zmian przepisów budowlanych oraz dążenie do standaryzacji minimalnych wymagań dla odmian wyrobów ze styropianu do poszczególnych zastosowań. Kamil Kiejna zwraca uwagę, że ze względu na nowe wymogi europejskie odnoszące się do energooszczędności Polska jest zobligowana do przyjęcia rygorystycznych, technicznych oraz prawnych, rozwiązań w tym zakresie. Ścieżka dochodzenia do optymalnego poziomu współczynnika przenikania ciepła U przegród została opracowana: już w 2021 roku dla ścian wymagany będzie współczynnik przenikania ciepła U 0,20. Obecnie wartość ta wynosi 0,28. Tak duża zmiana przyczyni się do zwiększenia grubości izolacji, jak też do stosowania na większą skalę odmian styropianu o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Chociaż wyższe wymagania obowiązywać będą za kilka lat, liczą się już teraz, ponieważ każdemu, kto planuje inwestycję ociepleniową, powinno zależeć, by spełniała ona przyszłe, nie tylko obecne kryteria energooszczędności. Dlatego świadomość rynku w tym zakresie budujemy już dziś – dodaje prezes Kiejna.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu tworzą: FS Arbet, AUSTROTHERM, Przedsiębiorstwo Barda, Dom-Styr, PPU Ekobud, FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych, Genderka, Gutkowski ZBWMB, Izolbet, Izoterm, Jantoń 4J, Knauf Industries Polska, Neotherm, NTB, Paneltech, PPHU Polstyr, Promax, SteinbacherIzotherm, Styrokon, Styropak, Styropian Plus, PPUH Styropmin, Styropoz, Swisspor Polska i PPHU Termex.