logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Innowacyjny łącznik termoizolacyjny do balkonów Isokorb® XT, oracowany przez firmę Schöck, znacznie zmniejsza straty energii w obrębie wystających części budynków. Minimalizuje powstawanie mostków termicznych na styku płyta balkonowa - strop i nie wymaga stosowania dodatkowych konstrukcji.

Styk płyty balkonowej i stropowej to newralgiczne punkty budynku jeśli chodzi o straty energii. Bardzo często powstają tam mostki termiczne, szczególnie jeśli płyta balkonowa połączona jest z budynkiem. Aby temu zaradzić firma Schöck opracowała innowacyjny łącznik termoizolacyjny do balkonów Isokorb® XT, otwiera przed konstruktorami nowe możliwości w projektowaniu balkonów w budynkach energooszczędnych. Minimalizuje on powstawanie mostków termicznych na styku płyta balkonowa - płyta stropowa i co ważne nie wymaga stosowania dodatkowych konstrukcji. - Do tej pory w budynkach energooszczędnych unikało się projektowania balkonów lub osadzało się je na niezależnej podkonstrukcji, tak by oddzielić termicznie płyty balkonową i stropową. Rozwiązanie to jednak podnosi koszty budowy i znacząco wpływa na architekturę obiektu – mówi Maciej Kowalczyk, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, Schöck Polska.  


Łącznik termoizolacyjny do balkonów Isokorb® XT, rys. Schöck

Łącznik Isokorb® XT montuje się między płytą balkonową i stropową, oddzielając termicznie ciepłe części budynku od zimnych. Dodatkowo, ograniczając przenoszenie drgań, stanowi element nośny izolacji cieplnej. Powstałe w ten sposób bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem, umożliwia układanie warstwy wykończeniowe bezpośrednio na płycie. Za wysokie parametry termoizolacyjne łącznika Isokorb® XT odpowiada specjalna konstrukcja. Element został wyposażony w: 
- nowy materiał izolacyjny – Neopor o grubości 120 mm. Materiał ten uzyskano przez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu o przewodności cieplnej 0,031 W/(m*K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplnem, zapewniając bardziej efektywną izolację cieplną,
- opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Therm-Effizient”), składający się ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance Concrete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronolith. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym w innych łącznikach Schöck Isokorb®. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej,
- pręty z wysokiej jakości stali szlachetnej o podwyższonej wytrzymałości. System prętów łączy się na zakład ze zbroejeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika.