logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Zrównoważone budownictwo, seminarium RD budZorganizowane 21.02.2013 roku w Warszawie seminarum „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej” było kontynuacją realizowanego od dwóch lat przez firmę RD bud projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. W spotkaniu wzięli udział uznani eksperci z branży budowlanej oraz przedstawiciele firm i instytucji, zainteresowanych tematyką zrównoważonego budownictwa.

Zorganizowane przez firmę RD bud seminarium „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej” podzielone było na dwie cześć. Część pierwsza miała formę panelu dyskusyjnego. Jego uczestnicy pod okiem ekspertów - dr Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Marty Janowicz–Stradomskiej z CERTO Kancelaria Prawna, dr inż. Michała Piaseckiego z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Anny Żyły z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie - omawiali zagadnienia umożliwiające realizację budowy uwzględniającej istotne aspekty środowiskowe zarówno pod względem prawno – finansowym, jak i praktycznym („Ramy prawne, udogodnienia i zachęty finansowe dla zrównoważonych inwestycji”). Natomiast Jolanta Lessig z Pilkington Polska, Henryk Kwapisz z Isover, Mirosław Czarnik z Górnośląskiego Parku Przemysłowego oraz Tadeusz Pawlaczyk z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego szczegółowo analizowali zagadnienie: „Inwestycja w zrównoważone budownictwo – inwestycją w rozwój technologiczny materiałów budowlanych przyjaznych środowisku”. Poza wymienionymi prelegentami głos zabierali również: Małgorzata Jędrzejowska Popiołek z Fundacji Poszanowania Energii, Wiktor Piwkowski z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Robert Rodzik z SELENA SA.

Poruszane zagadnienia były również doskonałym wstępem do warsztatów, w których udział wziąć mogli wszyscy goście seminarium. Uczestnicy warsztatów w oparciu o dostarczone przez firmę RD bud plany oraz kwestionariusz aspektów środowiskowych mieli za zadanie rozplanować koncepcję budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej. Powstało 5 zespołów, z których każdy pracował nad innym projektem. Organizator zadbał, by poddane weryfikacji obiekty budowlane były zróżnicowane zarówno ze względu na położenie budowy – w ścisłym centrum miasta, na peryferiach miasta, w strefie przemysłowej - jak i ze względu na charakter budowanego obiektu – centrum handlowe, biurowce, zakład produkcyjny, hotel. W projekcie należało wziąć pod uwagę takie aspekty jak: wpływ na środowisko, segregacja odpadów budowlanych, ciągi komunikacyjne, strefa dostaw, uciążliwość dla sąsiedztwa oraz zużycie energii.

Kolejne seminarium poruszające tematykę zrównoważonego projektowania firma RD bud planuje zorganizować pod koniec września 2013 r. również w Warszawie.

(fot. www.rdbud.com)