logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

W energetyce prosumenckiej tkwi ogromny potencjał gospodarczy naszego kraju. Inwestycje w małe źródła energii może wyzwolić dodatkowe inwestycje, a co najważniejsze wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne szczególnie indywidualnych odbiorców energii. Niestety bariery biurokratyczne są olbrzymie. Zapraszamy na debatę, podczas której postaramy się znaleźć odpowiedź czym jest energetyka prosumencka i co ona oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?

O energetyce prosumenckiej w Polsce mówi się przy okazji rozwoju energetyki odnawialnej. Odnawialne źródła energii zgodnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku mają stanowić 20% całości wytwarzanej w Polsce energii. W skali globalnej szacuje się, że prosumenci będą generować ok. 10% dostaw, natomiast w poszczególnych regionach ten udział może być znacznie większy. Uczestnicy rynku sami zdecydują o tym, czy zechcą energię kupować z sieci czy ją produkować na własny użytek.

Jednym z głównych kierunków rozwoju rynku energii elektrycznej na świecie, w Europie i w Polsce może okazać się odejście od tzw. energetyki systemowej na rzecz lokalnej energetyki rozproszonej, w której głównym wyznacznikiem zmian są zachowania aktywnych odbiorców energii - prosumentów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w małe mikroźródła OZE. Należy zwrócić uwagę, że już dziś liczne spółki obrotu – sprzedawcy energii elektrycznej – wychodzą naprzeciw trendom prosumenckim, proponując odbiorcom końcowym wspólne inwestycje w małe, domowe źródła OZE, pomimo tego, że dzisiejszy system nie różnicuje wielkości i charakteru źródeł. Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii nowe rozwiązania i mechanizmy zakładają uproszczenie i dodatkowe elementy wsparcia dla mikroinstalacji.

System energetyczny w Polsce
Energetyka prosumencka to nie tylko µOZE i µCHP czyli domowe elektrociepłownie. W Europie także i ten sektor uzyskuje wsparcie (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania). W energetyce prosumenckiej upatruje się szansy na nowy kształt systemu energetycznego, w którym odbiorca będzie nie tylko użytkownikiem, ale także aktywnym uczestnikiem. Energetyka prosumencka stanowi filar gospodarki niskoemisyjnej przede wszystkim dzięki wspieraniu efektywności energetycznej.  W systemie konwencjonalnym, opartym na wielkoskalowych źródłach w przybliżeniu 1 na 10 źródeł pracuje wyłącznie na straty sieciowe. Prosumenctwo z zasady eliminuje ten problem, bowiem energia jest produkowana w tym samym miejscu, w którym jest użytkowana. Jak zapewnia Urząd Regulacji Energetyki w roku 2015 będzie on gotowy do wdrożenia modelu regulacji sieciowych tak, by sieci dystrybucyjne otworzyły się na energetykę rozproszoną, w tym energetykę prosumencką. Niezmiernie ważna jest także liberalizacja rynku energii, zwłaszcza w segmencie gospodarstw domowych.

Model prosumenta w energetyce jest powiązany z rozwojem idei inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania. Rozwiązania tego typu mają umożliwić prosumentom dokonywanie prawidłowych rozliczeń wytwarzanej, zużywanej, kupowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Z punktu widzenia spółek obrotu jedną z ważnych przesłanek wdrożenia inteligentnego opomiarowania jest odejście od rozliczeń zużycia w oparciu o prognozy na rzecz rozliczeń na podstawie zdalnych, rzeczywistych odczytów, a w ślad za tym stworzenie możliwości przedstawiania odbiorcom nowych ofert wykorzystujących te odczyty – może powodować to istotne różnicowanie cen w czasie doby, tygodnia i roku.

Konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiego i wielkoskalowego Programu Budowy Energetyki Prosumenckiej i powinien on obejmować 5 obszarów działań: legislację (odblokowanie możliwości), technologię (rozwój krajowego potencjału), logistykę (rozwój zaplecza instalacyjno-serwisowego), informację (rozwój zaplecza informacyjno-konsultacyjnego) oraz finanse (uruchomienie mechanizmów wsparcia). W projekcie ustawy OZE spełnione już są warunki dla rozwoju energetyki prosumenckiej takie jak  stworzenie uproszczonego systemu dla małych konsumentów - prosumentów, idea taryfy netto, istnienie piko i mikroźródeł  oraz uproszenie warunków środowiskowo - budowlanych. Jednym słowem istnieją wszelkie przesłanki dla sukcesu energetyki prosumenckiej.

Do udziału w debacie zapraszamy m.in.:

  • Janusza Pilitowskiego, Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
  • Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Tomasza Wolanowskiego, Dyrektora Handlowego ABB
  • dr Henryka Majchrzaka, Prezesa Zarządu PSE
  • Andrzeja Szymańskiego, Prezesa Zarządu Landis+Gyr
  • Michała Dudziaka, Dyrektora Generalnego Schüco International Polska
  • prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Debata odbędzie się 28 lutego 2013 r. (czwartek), o godz. 11.00, w Redakcji tygodnika Polityka, ul. Słupecka 6, Warszawa


Szczegóły nt. debaty: Alicja Mazur, manager ds. eventów, tel. 601 774 480, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.