logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Na początku grudnia 2012 r. firma Drutex SA uzyskała pozwolenie na budowę kompleksu hal produkcyjnych wchodzących w skład Europejskiego Centrum Stolarki. Nowe hale (o powierzchni ponad 52 tys. m2) powstaną na przylegających do firmy terenach. Prace budowlane mają się rozpocząć już w styczniu 2013 roku.

Firma DRUTEX rozpoczyna budowę nowego kompleksu produkcyjnego o łącznej powierzchni zabudwy około 52 160 m2. Na rawie 23-hektarowej działce oprócz hal, w których produkowane będą okna, powstanie również nowoczesne centrum logistyczne. Dzięki temu firma nie tylko zwiększy moce produkcyjne, ale również poprawi sprawność działania i szybkość dostaw. Już dziś DRUTEX gwarantuje siedmiodniowe terminy realizacji zamówień w całej Europie produkując 5000 okien dziennie.

Generalnym wykonawcą ma być firma STALPROJEKT z Gdańska. Obecnie prowadzone są intensywne negocjacje z poszczególnymi wykonawcami robót, począwszy od robót ziemnych i fundamentowych, poprzez dostawę i montaż hali, robót drogowych, kończąc na robotach instalacyjnych i wykończeniowych.
Budowa (w pierwszej kolejności roboty ziemne) ma ruszyć już w styczniu 2013 roku, zakończenie pierwszego etapu prac przewidziane jest na III kwartał 2013. Tym samym firma już w 2013 roku, po zrealizowaniu pierwszej fazy inwestycji, powiększy swój potencjał produkcyjny przynajmniej o 50%. Docelowo firma planuje zwiększyć produkcję o 100%.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 200 mln zł. Projekt będzie sfinansowany ze środków własnych firmy oraz kredytów bankowych. Firma nie korzysta z dofinansowań unijnych.