logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zanotowała w pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/2013 (czyli w okresie 1.04.2012-30.09.2012) znaczącą poprawę wyników operacyjnych w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Grupa Mercor wypracowała sprzedaż na poziomie 197,93 mln zł, czyli wyższą o 7% od osiągniętej rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 22,3 mln zł, i był wyższy o 46% w porównaniu do tego sprzed rpku. Natomiast zysk operacyjny Grupy wzrósł o 56% do 18,4 mln, z 11,8 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu roku obrotowego spółka odnotowała wzrost zysku netto o 81%, do poziomu 10,7 mln zł (bez uwzględniania odpisów aktualizujących). Pod koniec pierwszego półrocza roku obrotowego władze Mercoru zdecydowały się również na dokonanie odpisów aktualizujących wartość firmy z nabycia spółek zależnych: polskiej - BEM Sp. z o.o., na kwotę 23,9 mln zł oraz hiszpańskiej: Tecresa Catalunya S.L. na kwotę 43,4 mln zł. Utworzone odpisy wpłynęły na poziom raportowanego wyniku netto Grupy (który po odpisach wyniósł -56,5 mln zł), co nie miało wpływu nie bieżącą działalność operacyjną Grupy i jej zdolność do obsługi zobowiązań.
Grupa Mercor utrzymała dobrą dynamikę pozyskiwania zleceń. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, w pierwszym półroczu 2012/2013 odnotowano wzrost wartości portfela zamówień o 8% (231,1 mln zł w porównaniu do 214,7 mln zł).
Ponadto firmie udaje się systematycznie obniżać zadłużenia. Wartość długu odsetkowego netto na 30 września 2012 r. wyniosła 107,6 mln zł, w porównaniu z 144,3 mln zł rok wcześniej, czyli spadła o 25%.