logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Pod koniec listopada 2012 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów zorganizowali wspólnie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Koło Nr 4 Przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR". Celem konkursu było promowanie wyrobów izolacyjnych z poliuretanu.

Do konkursu można było zgłaszać prace dyplomowe, przygotowane na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na studiach stacjonarnych i nie stacjonarnych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Warunkiem była terminowa obrona dyplomu oraz zastosowanie w pracy poliuretanu.

I miejsce zajęli Grzegorz Lindner i Łukasz Maćkowiak za magisterską pracę dyplomową „Projekt centrum sportowego z analizą techniczno ekonomiczną.”

II miejsce przypadło Romanowi Manuszkiewiczowi i Maciejowi Szubiczuk za magisterską pracę dyplomową „Analiza zastosowania materiałów poliuretanowych jako rozwiązania w budynkach zeroenergetycznych.”

III lokatę zajęła Patrycja Karcz za inżynierską pracę dyplomową „Analiza koncepcji wykonania budynku rolniczego.”

SIPUR konkurs dla studentów

Organizowany przez SIPUR konkurs naukowy jest elementem długoterminowego programu edukacyjnego. Jego celem jest m.in. dotarcie w nowoczesny i ciekawy sposób do studentów budownictwa i architektury oraz zapoznanie ich z zaletami nowoczesnych wyrobów izolacyjnych z PU, zgodnie z hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”.

Więcej informacji na stronie www.sipur.pl