logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Trudna sytuacja w budownictwie dotknęła również firmę Libet. Po trzech kwartałach 2012 roku przychody ze sprzedaży były o prawie 30 proc. niższe, a zysk netto spółki o ponad 95 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obecnie Libet skupia się na obniżeniu kosztów stałych i poprawie wyników finansowych.

Spółka Libet producent kostki brukowej oraz lider w segmencie kostki brukowej premium, zanotowała w trzecim kwartale przychody w wysokości 69 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 7,4 mln zł oraz 5,7 mln zł zysku netto. Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku wyniki te wyniosły odpowiednio 153,6 mln zł, 5,7 mln oraz 1,07 mln zł.

Wyniki trzech kwartałów są wynikiem trudnej sytuacji w budownictwie i kontynuacji przez Libet celowego ograniczania sprzedaży do klientów mających wysokie ryzyko niewypłacalności. W efekcie Spółka poprawiła w III kwartale wskaźniki rotacji należności i zobowiązań oraz zapasów, w porównaniu do II kwartału tego roku.

Libet wyniki finansowe I-II kw. 2012 r.
Tabela. Wyniki finansowe Libet S.A.

Obecnie Libet koncentruje się na działaniach mających na celu obniżenie kosztów stałych i poprawę wyników finasowych. Spółka renegocjowała także umowy z dostawcami surowców, uzyskując niższe ceny oraz dłuższe terminy płatności. W listopadzie br. spółka sfinalizowała (przed terminem) inwestycję w linię do obróbki i uszlachetniania produktów premium w zakładzie w Libiążu, odbyła się też próbna podukcja na tej linii.

Celem strategiczym firmy Libet jest dalsze umacnianie pozycji w segmencie premium, w którym obecnie spółka jest niekwestionowanym liderem, a także zwiększenie udział produktów premium w sprzedaży ogółem z 37% obecnie do 50% do końca 2015 r. Władze zakładają też ekspansję na nowe rynki geograficzne.

Źródło: Libet S.A.