logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

25 października 2012 r. w Warszawie, w Hotelu Lord, odbyła się organizowana przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, piętnasta edycja konferencji MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO. Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi na temat kondycji i przyszłość polskiego budownictwa oraz form wsparcia budownictwa mieszkaniowego, które mają zastąpić Program „Rodzina na swoim”.

Piętnasta edycja konferencji MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO przebiegała w trzech sesjach. Sesja pierwsza dotyczyła kondycji i przyszłości polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Sesja druga miała formę panelu dsykusyjnego na temat proponowanych przez rząd form wsparcia budownictwa mieszkaniowego, zastępujących kończączy się właśnie Program „Rodzina na swoim”. Natomiast ostatnią część konferencji poświęcono budowaniu efektywnej marki na rynku budowlanym.

Po uroczystym otwarciu konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2012 przez Pawła Łuszcza (Senior Project Manager ASM), uczestników spotkania powitał Podsekretarz Stanu Minister Piotr Styczeń (na zdjęciu powyżej), który omówił aktualne tematy dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz przedstawił nową rządową propozycję wsparcia tej gałęzi naszej gospodarki, czyli program „Mieszkanie dla młodych”.

Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji prowadzona przez prelegentów ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Joanna Jarzębowska przedstawiła sytuację polskiego budownictwa na tle Europy. Uczestnicy zostali zapoznani m.in. z prognozami dla krajów UE na rok 2012 oraz udziałem grup produktowych budownictwa w eksporcie. Omówiona została dynamika produkcji budowlanej z ostatnich 4 lat, a także struktura i dynamika produkcji budowlano-montażowej wraz z prognozami na 2013 rok. 

Następnie Małgorzata Skonieczna zaprezentowała sytuację na rynku mieszkaniowym, w tym ceny mieszkań na rynku wtórnym w latach 2008-2012, ilości mieszkań oddanych do użytku, rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń w latach 2005-2012, jak również struktura mieszkań oddanych do użytku w latach 1993-2012. Prezentacja zawierała też statystyki podpisanych umów kredytowych oraz ich wartość w latach 2008-2012, liczbę czynnych kredytów oraz całkowity stan zadłużenia i wartości sprzedaży mieszkań deweloperskich w 2011 i 2012 roku. Ponadto autorka podsumowała program „Rodzina na swoim” oraz przedstawiła prognozę mieszkań oddanych do użytku na 2013 r.

Joanna Florczak-Czujwid zapoznała uczestników z najważniejszymi trendami w obrębie budownictwa niemieszkalnego. Między innymi statystyki budynków niemieszkalnych oddanych do użytku w latach 2005-2011 oraz obiektów magazynowych w Polsce w I półroczu 2012. Prelegentka omówiła również podaż obiektów biurowych w I połowie 2012, powierzchnie nowych centrów handlowych oddanych do użytku w latach 2006-2011, i strukturę hoteli wg województw. 

Na koniec Małgorzata Skonieczna omówiła zmianę jakościową w polskim budownictwie oraz Branżowy Program Promocji Budownictwa. Szczegóły wystąpienia dotyczyły inwestycji budowlanych związanych z EURO 2012, wyników budownictwa inżynieryjnego oraz stanu realizacji autostrad i dróg ekspresowych. Pokazane zostały wydatki na modernizację i rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w latach 2004-2012 wraz z prognozą na 2013. Prelegentka podjęła też temat energetyki, w tym planowane wyłączanie bloków energetycznych do 2030 roku oraz plany inwestycyjne koncernów energetycznych w Polsce do 2020 roku, w tym związne z wydobyciem gazu łupkowego po 2020 roku.

Sesję pierwszą zakończyły prezentacje Partnerów Kluczowych – Grupy Kapitałowej OBLIGO na temat aspekty prawnych, finansowych i podatkowych form zabezpieczenia interesów dostawcy materiałów budowlanych w procesie inwestycyjnym oraz Crédit Agricole Bank Polska - pokazująca nowoczesne formy finansowania zakupów w branży remontowo–budowlanej.

Sesja druga, prowadzona przez Marka Wielgo (Gazeta Wyborcza), miała formę panelu dyskusyjnego zatytułowanego "Budownictwo mieszkaniowe - jakie formy wsparcia zastąpią Program „Rodzina na swoim?”. Wśród uczestników panelu znaleźli się: dr Irena Herbst (Fundacja Centrum PPP), Marzena Rudnicka (Centrum im. Adama Smitha), Agnieszka Krawczyk (PKO Bank Polski), Bartosz Turek (Home Broker), Sylwia Pajdo-Pasek (Echo Investment) i Agata Wróbel (Polnord SA). Na początek Bogusław Białowąs (Bank Gospodarstwa Krajowego) przedstawił szczegóły programu „Rodzina na swoim”, m.in. liczbę zaciągniętych kredytów w podziale na strukturę demograficzną i geograficzną kraju. Ponadto dyskutowano na temat różnych form wsparcia polskiego budownictwa mieszkalnego.

W trzeciej sesji Pan Grzegorz Filipek Dyrektor Marketingu firmy Oknoplast przedstawił najważniejsze założenia, jakimi kieruje się Oknoplast w budowaniu swojej marki na rynku polskim i europejskim. Jako ostatnia na konferencji wystąpiła Joanna Florczak-Czujwid z ASM, prezentująca narzędzia marketingowe pomocne w procesie budowaniu marki na przykładzie Rankingu Budowlana Marka Roku.

XV Konferencja Monitoring Rynku budowlanego 2012 była okazją do integracji środowisk związanych z branżą budowlaną i rozmów na temat przyszłości polskiego budownictwa (również w kularach).

Więcej informacji na stronie: http://www.asm-poland.com.pl/konferencje/monitoring-rynku-budowlanego/