logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju. Celem jej powstania jest poprawa jakości powietrza. Z końcem2023 r. udostępniliśmy pełną wersję systemu, a 14 grudnia ub.r. odbyła się w GUNB konferencja podsumowująca działanie systemu. 

Materiały Budowlane 2/2024, strona 105 (spis treści >>)