logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-2586-887X

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, roboty ziemne, polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, stanowią roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego. W przypadku, gdy jednak w ich zasięgu znajduje się złoże kopaliny, sytuacja przestaje być jednoznaczna. Ingerencja w złoże, a przede wszystkim wykonywanie wykopów, może zostać zinterpretowane jako jego eksploatacja, a więc działalność górnicza wymagająca koncesji zgodnie z Prawem górniczym. Ubieganie się o koncesję na wydobycie kopaliny w celu realizacji zamierzenia budowlanego, pomijając fakt, że jest skomplikowane i czasochłonne, wydaje się irracjonalne. Ścieżka wykreślenia złoża kopaliny z bilansu zasobów [1], o ile złoże nie zostało wyeksploatowane, jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ racjonalne gospodarowanie zasobami złóż ma swoje umocowanie w kolejnej ustawie, mianowicie w Prawie ochrony środowiska. 

Literatura
[1] Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023.
[2] Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.
[3] Seremet E, Górecki J, Musiał A. 2016.Gentryfikacja terenu pogórniczego na przykładzie złoża porfiru Miękinia Wschód. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 96, s. 255–264.
[4] Uchwała nr XXXVIII/832/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, Katowice 2018.
[5] Karta informacyjna złoża kopaliny stałej. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021.
[6] Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami.
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz. U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi zmianami.
[8] Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami.
[9] Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami.
[10] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.

Materiały Budowlane 2/2024, strona 66-68 (spis treści >>)