logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Investigation of the failure mode process of girder with corrugated web in the support zones

dr hab. inż. Witold Basiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-9306-4569

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2024.02.01
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę badań nośności postaciowej falistego środnika wspornikowych dźwigarów SIN z żebrami podporowymi ze szczególnym uwzględnieniem zniszczenia w obszarze pogranicznym. Badania doświadczalne przeprowadzono na dziesięciu dźwigarach o wysokości środnika 500, 1000, 1250 i 1500 mm. Dźwigary o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej z jednostronnym wspornikiem zbudowano z elementów połączonych doczołowo na śruby sprężone. Przeanalizowano postacie zniszczenia dźwigarów oraz ścieżki równowagi statycznej wraz z ich bezpośrednim wpływem na formę zachowania w obszarze pogranicznym. Oszacowano wartość obciążenia odpowiadającego formowaniu krzyżulca rozciąganego w środniku, łączącego skrajne punkty obramowania w stanie pogranicznym na poziomie wynoszącym0,39 – 0,67 nośności granicznej.
Słowa kluczowe: dźwigary o falistym środniku typu SIN; obciążenie graniczne; pograniczny stan zniszczenia; obciążenie w stanie pogranicznym.

Abstract. The paper presents an analysis of the tests of the shear resistance of the wavy web of SIN cantilever girders with support stiffeners, with particular emphasis on failure in the post limit zone. Experimental tests were carried out on ten girders with web heights of 500, 1000, 1250 and 1500 mm. The girders with the static scheme of a simply supported beam with a one-sided cantilever were built from samples connected butt-together with prestressed bolts. The failure modes of girders and the load - displacements paths were analyzed along with their direct impact on the form of behavior in the post limit zone. The value of the load corresponding to the formation of a tension diagonal in the web connecting the extreme points of the frame in the post limit state was estimated at a level ranging from 0,39 to 0,67 of the limit load.
Keywords: girders with corrugated web type SIN; limit load; post limit failure mode; load at post limit state.

Literatura
[1] Mendera Z, Kuchta K. Profile z falistym środnikiem SIN. 2002. Zasady wymiarowania. Politechnika Krakowska. Kraków 2002.
[2] Basiński W, Kowal Z. Random strength parameters of steel corrugated webs and their influence on the resistance of SIN plate girders. Architecture Civil Engineering, Environment. 2018; https://doi.org/10.21307/ACEE-2018-039.
[3] Easley JT. Buckling formulas for corrugated metal shear diaphragms. Journal of the Structural Division. SECF ST7 1975: 1403–17.
[4] Kuchta K. Nośność i sztywność blachownic o falistych środnikach. Praca doktorska, Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
[5] Rutecki J. Cienkościenne konstrukcje nośne. Obliczenia wytrzymałościowe. PWN,Warszawa 1966.
[6] Elgaaly M, Hamilton RW, Seshadri A. Shear strength of beams with corrugated webs. Journal of Structural Engineering. 1996; 122(4): 390–8.
[7] Pasternak H, Kubieniec G. Plate girders with corrugated webs. Journal of Civil Engineering and Management. 2010; 1doi:10.3846/jcem.2010.17.
[8] Hamilton RW. Behavior of welded girder with corrugated webs. Ph.D. thesis. University of Maine; 1993.
[9] Eldib MEA.-H. Shear buckling strength and design of curved corrugated steel webs for bridges. Journal of Constructional Steel Research. 2009; 65: 2129–2139.
[10] Basiński W. 2019. Post buckling resistance reserve of corrugated girders with support stiffeners. Archives of Civil Engineering. 2022. DOI: 10.24425/ace.2022.143052.
[11] PN-EN 1993-1-1:2003. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[12] PN-EN 1993-1-5:2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.
[13] PN-EN 1993-1-8: 2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: projektowanie węzłów.

Przyjęto do druku: 08.01.2024 r.

Materiały Budowlane 2/2024, strona 1-5 (spis treści >>)