logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - TITAN POLSKA (reklama)
Okładka II - EPSTAL (reklama)
Okładka III - PROTEKT (reklama)
Okładka IV - HOLCIM (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

W. Basiński – Badanie procesu zniszczenia dźwigarów o falistym środniku w strefach przypodporowych / Investigation of the failure mode process of girder with corrugated web in the support zones ... 1-5
cytuj/citation: Witold Basiński. 2024. Badanie procesu zniszczenia dźwigarów o falistym środniku w strefach przypodporowych. Materiały Budowlane 618 (2): 1-5. DOI: 10.15199/33.2024.02.01

K. Śliwa-Wieczorek, W. Derkowski, E. Binder – Krótkoterminowe testy pełzania ścinanych połączeń klejonych w kompozytach drewniano-betonowych / Short-term creep test of shear adhesive joints in Timber-Concrete Composites ... 6-10
cytuj/citation: Klaudia Śliwa-Wieczorek, Wit Derkowski, Eva Binder. 2024. Krótkoterminowe testy pełzania ścinanych połączeń klejonych w kompozytach drewniano-betonowych. Materiały Budowlane 618 (2): 6-10. DOI: 10.15199/33.2024.02.02

K. Klempka, I. Dyka – Uwzględnienie sztywności posadowienia w projektowaniu smukłych słupów żelbetowych w halach parterowych / Consideration of foundation stiffness in the design of slender reinforced concrete columns in single-story frame structures ... 11-16
cytuj/citation: Krzysztof Klempka, Ireneusz Dyka. 2024. Uwzględnienie sztywności posadowienia w projektowaniu smukłych słupów żelbetowych w halach parterowych. Materiały Budowlane 618 (2): 11-16. DOI: 10.15199/33.2024.02.03

M. Sosnowska, M. Lachowicz, A. Podhorecki – Uogólnienie zasady Hamiltona na zagadnienie termodyfuzji sprzężonej / Generalization of Hamilton’s principle for the problem of coupled thermodiffusion ... 17-20
cytuj/citation: Magdalena Sosnowska, Magdalena Lachowicz, Adam Podhorecki. 2024. Uogólnienie zasady Hamiltona na zagadnienie termodyfuzji sprzężonej. Materiały Budowlane 618 (2): 17-20. DOI: 10.15199/33.2024.02.04

M. Dutkiewicz, V. Griniov, P. Majkowski – Analiza numeryczna i eksperymentalna prefabrykowanych płyt betonowych ze zbrojeniem wysokiej wytrzymałości w szczególnych warunkach podparcia / Numerical and experimental analysis of the precast concrete slabs reinforced with high grade steel bars with special supporting conditions ... 21-25
cytuj/citation: Maciej Dutkiewicz, Vadim Griniov, Paweł Majkowski. 2024. Analiza numeryczna i eksperymentalna prefabrykowanych płyt betonowych ze zbrojeniem wysokiej wytrzymałości w szczególnych warunkach podparcia. Materiały Budowlane 618 (2): 21-25. DOI: 10.15199/33.2024.02.05

J. Michałek, A. Łodo – Krajowe żerdzie elektroenergetyczne z betonu wirowanego po ponad trzydziestu latach eksploatacji / Domestically produced spun concrete power poles after more than 30 years of exploitation ... 26-29
cytuj/citation: Jarosław Michałek, Aleksy Łodo. 2024. Krajowe żerdzie elektroenergetyczne z betonu wirowanego po ponad trzydziestu latach eksploatacji. Materiały Budowlane 618 (2): 26-29. DOI: 10.15199/33.2024.02.06

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

B. Sędłak, M. Jakimowicz – Wpływ cykli otwierania i zamykania na właściwości aluminiowych profilowych przeszklonych drzwi przeciwpożarowych / Influence of closing and opening cycles on the properties of aluminium framed glazed fire door ... 30-38
cytuj/citation: Bartłomiej Sędłak, Marzena Jakimowicz. 2024. Wpływ cykli otwierania i zamykania na właściwości aluminiowych profilowych przeszklonych drzwi przeciwpożarowych. Materiały Budowlane 618 (2): 30-38. DOI: 10.15199/33.2024.02.07

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

N. Gasik-Kowalska, A. Koper, P. Wieszczyńska, P. Lisiecka, P. Syska – Wpływ recyklingowego kruszywa ceramicznego na cechy wytrzymałościowe betonu wysokowartościowego / The influence of recycled ceramic aggregate on the strength characteristics of high-performance concrete ... 39-44
cytuj/citation: Natalia Gasik-Kowalska, Artur Koper, Paulina Wieszczyńska, Patrycja Lisiecka, Patrycja Syska. 2024. Wpływ recyklingowego kruszywa ceramicznego na cechy wytrzymałościowe betonu wysokowartościowego. Materiały Budowlane 618 (2): 39-44. DOI: 10.15199/33.2024.02.08

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE

B. Klemczak, E. A. B. Koenders, H. Jonkers, V. Fachinotti, Ch. Mankel, F. Röser, J. S. Dolado, E. Erkizia, J.-L. Dauvergne, A. Ortega, F. Zanoni, J. Červenka, M. Düngfelder, Ch. Stunz, D. Zhilyaev, V. A. Kolev – Ultralekki pianobeton z dodatkiem materiału zmiennofazowego do stosowania jako termoizolacja / Ultralight foamed concrete with the addition of phase change material for thermal insulation applications ... 45-49
cytuj/citation: Barbara Klemczak, Edwardus A. B. Koenders, Henk Jonkers, Victor Fachinotti, Christoph Manke, Frank Röser, Jorge S. Dolado, Edurne Erkizia, Jean-Luc Dauvergne, Amaya Ortega, Francesca Zanoni, Jan Červenka, Michael Düngfelder, Christina Stunz, Dmitry Zhilyaev, Vesselin A. Kolev. 2024. Ultralekki pianobeton z dodatkiem materiału zmiennofazowego do stosowania jako termoizolacja. Materiały Budowlane 618 (2): 45-49. DOI: 10.15199/33.2024.02.09

Sz. Firląg, A. Kaliszuk-Wietecka, M. Sławińska – Potencjał dekarbonizacji zabytkowej kamienicy w Warszawie / Decarbonisation potential of the historic building in Warsaw ... 50-54
cytuj/citation: Szymon Firląg, Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Martyna Sławińska. 2024. Potencjał dekarbonizacji zabytkowej kamienicy w Warszawie. Materiały Budowlane 618 (2): 50-54. DOI: 10.15199/33.2024.02.10

XXXI AWARIE BUDOWLANE 2024 (reklama)

Opracowanie innowacyjnego systemu ociepleń ETICS z wykorzystaniem materiałów termoizolacyjnych nowej generacji (artykuł sponsorowany) ... 56

TEMAT WYDANIA – Budownictwo podziemne

B. PrzybyłaTechnologia bezwykopowa HDD – ponad 30 lat na polskim rynku ... 57

E. RoguskaKotwy iniekcyjne w gruntach i skałach ... 61

ARBOCEL P (reklama)

B. GrzesikObiekt budowlany a ingerencja w złoże kopaliny ... 66

CANASTOL (reklama)

G. ŚmiertkaOptymalizacja kosztów produkcji prefabrykatów przepustów skrzynkowych (artykuł sponsorowany) ... 69

M. KowalskiAluminiowe obudowy wykopów ... 71

M. Łupieżowiec, M. Kowalska, M. WróblewskaAnaliza czynników mających wpływ na stateczność skarpy hałdy pokopalnianej ... 73

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

W. Rogala, K. NiemiecWykorzystanie właściwości izolacyjnych betonu komórkowego przy budowie przegród ... 79

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

K. Chojnacka, T. WichłaczPrefabrykowane kontenery żelbetowe na potrzeby Edge Data Center ... 81

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. Patoka30 lat doświadczeń ze stosowania MWK ... 83

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. Trzcińska, A. Szymczak-Graczyk, B. KsitAnaliza stateczności pontonu w zależności od konstrukcji budynku pływającego ... 86

ARBOCEL (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. ZiachPozwolenia na budowę budynków handlowo-usługowych w statystyce ... 89

SODASIL (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w 2023 roku ... 91

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w grudniu oraz po dwunastu miesiącach 2023 roku ... 94

ARBOCEL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2023 roku ... 95

M. ZiachKredyty mieszkaniowe udzielone w 2023 roku i prognoza na 2024 rok ... 98

AVASIL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

A. Kozbur - Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ... 102

THIXAN (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Działanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ... 105

AWANSE NAUKOWE

T. Piotrowski - Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej, geodezji i transporcie w II półroczu 2023 roku ... 106

IBERSIL/EBROSIL (reklama)