logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Warszawie konferencja prasowa inaugurująca działalność Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RPPG). Rada została powołana 1 czerwca ub. roku przez grupę polskich przedsiębiorstw z największym doświadczeniem i sukcesami w ekspansji zagranicznej. Inicjatorem jej utworzenia był Ryszard Florek, Prezes Zarządu spółki Fakro, a wśród założycieli, oprócz Fakro, znaleźli się również przedstawiciele następujących polskich firm z różnych branż i regionów: Adamed; Canpack; Cinkciarz.pl; Columbus Energy; G2APL; Green Holding; InterCars; Maspex; Mercator Medical; Oshee; Rohlig Suus; Selena FM; Synthos; Unimot; Wawrzaszek ISS; Wielton i Wiśniowski.

W konferencji, z ramienia RPPP, uczestniczyli: Ryszard Florek, Przewodniczący Rady Głównej RPPG; Adam Sikorski, Prezes Zarządu Unimot S.A., Czlonek Rady Głównej RPPG; Katarzyna Dubno z Adamedu oraz Grzegorz Piątkowski, Prezes i Michał Broniewicz, Wiceprezes Zarządu RPPG (fotografia 1). Jak podkreślił w swojej wypowiedzi Ryszard Florek (fotografia 2), głównym celem działania tej organizacji jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenie liczby krajowych firm globalnych oraz budowanie dobrego wizerunku Polski i naszej gospodarki na świecie.

Fot. 1. Przedstawiciele organizatora konferencji. Od lewej: Grzegorz Piątkowski, Prezes RPPG; Michał Broniewicz, Wiceprezes RPPG; Adam Sikorski, Członek Rady Głównej RPPG; Katarzyna Dubno z firmy Adamed; Ryszard Florek, Przewodniczący Rady Głównej RPPG 

Polska od 35 lat działa w ramach gospodarki rynkowej, a od 19 lat jest członkiem Unii Europejskiej, a mimo to rozwija się wolniej niż kraje mające dużą liczbę rodzimych firm globalnych. Dane statystyczne potwierdzają, że im więcej jest takich firm w danym kraju, tym większa zamożność społeczeństwa, np. w Danii liczącej niecałe 6 mln obywateli jest 41 firm wartych ponad 6 mld euro, działających na co najmniej pięciu globalnych rynkach, a w 38-milionowej Polsce tylko 8. W efekcie dochody Duńczyków są średnio dwa razy większe niż Polaków. Firmy globalne zarabiają bowiem pieniądze na rynku globalnym i akumulują je w swoich krajach, dlatego też celem RPPG jest, aby Polska miała jak najwięcej takich firm– stwierdził Prezes Florek.

Fot. 2.Wypowiedź Ryszarda Florka, Przewodniczącego Rady Głównej RPPG 

Rodzime firmy rzadko próbują ekspansji na rynki zagraniczne m.in. z powodu braku odpowiedniej wiedzy oraz wielu przeszkód natury administracyjnej i prawnej. RPPG planuje to zmienić przez wspieranie tych, które chcą działać poza granicami Polski – podkreślano podczas konferencji. Jako obszary, którymi warto się zainteresować, wskazano m.in. Unię Europejską, USA, ale także kraje Zatoki Perskiej.

Obecnie członkami RPPG są przedstawiciele 18 firm, ale zainteresowane tą inicjatywą są już kolejne – powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Piątkowski, Prezes RPPG. Chcą bowiem skorzystać z wiedzy i doświadczenia tych polskich firm, które już rozwinęły działalność na rynku globalnym i osiągnęły sukces – dodał Adam Sikorski, Członek Rady Głównej RPPG. Natomiast Katarzyna Dubno z Adamedu stwierdziła, że wiedza ta będzie przekazywana również decydentom i administracji różnych szczebli.

Główne zadania Rady

Najważniejsze planowane zadania RPPG, to:

  1. wymiana informacji na temat działalności na rynku globalnym oraz wspieranie ekspansji polskich firm na rynku zagranicznym m.in. przez organizowanie szkoleń i konsultacji;
  2. utworzenie Centrum Kompetencji, czyli bazy kontaktów i wiedzy dotyczącej biznesu globalnego;
  3. wymiana wiedzy i doświadczeń z decydentami na poziomie krajowym i europejskim;
  4. działanie na rzecz zmiany prawa, aby ułatwić firmom konkurowanie na rynkach globalnych oraz usunięcie barier rozwoju polskiej przedsiębiorczości;
  5. organizowanie konferencji, szkoleń, debat w celu kształtowania społecznej świadomości ekonomicznej, aby za rozwój gospodarczy Polski poczuli się odpowiedzialni wszyscy obywatele, a więc zarówno konsumenci, jak i decydenci oraz powołanie docelowo Rzecznika Interesu Gospodarczego.

Budowanie świadomości społecznej

Jak twierdzi Prezes Ryszard Florek, polskim konsumentom i decydentom często brakuje wiedzy ekonomicznej oraz dotyczącej zjawisk zachodzących w gospodarce globalnej. Często nie zdajemy sobie też sprawy z tego, że jeśli będziemy kupować polskie produkty, to wydane pieniądze zasilą polską gospodarkę, a także, że ekspansja zagraniczna polskich firm sprawi, że do kraju będą spływać pieniądze wydawane przez klientów za granicą. Konieczna jest więc edukacja ekonomiczna, a także uświadomienie społeczeństwu, że wpływ na zwiększenie liczby polskich firm globalnych mają wszyscy, począwszy od konsumentów i ich decyzji zakupowych po decydentów. Takiej roli podjęła się RPPG. 

Krystyna Wiśniewska

Materiały Budowlane 1/2024, strona 86 (spis treści >>)