logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z wstępnych danych GUS, bazujących na raportach z dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, wynika, że w listopadzie 2023 r. tendencje w produkcji materiałów budowlanych były zbliżone do obserwowanych w poprzednich miesiącach, tzn. nastąpiło zmniejszenie produkcji zarówno w porównaniu z analogicznymmiesiącem2022 r., jak i miesiącem poprzednim 2023 r. Spośród 42 obserwowanych grup wyrobów spadek produkcji w porównaniu z listopadem2022 r. zanotowano w 30 pozycjach (w październiku 2023 r. w 25), a w porównaniu z październikiem 2023 r. aż w 36 pozycjach (tabela).

Materiały Budowlane 1/2024, strona 75-77 (spis treści >>)