logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Mirosław Ziach

W siedmiu grupach działu nr 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), obejmującego budynki niemieszkalne (Materiały Budowlane nr 8/2023, rysunek 1), dużą różnorodnością odznacza się grupa 127 – Pozostałe budynki niemieszkalne. Zawiera ona 4 klasy:

  • 1271 – budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze itp.;

Materiały Budowlane 1/2024, strona 73-74 (spis treści >>)